Japan moet walvisvangst stoppen

2 reacties
Nieuwsartikel - 3 april, 2014
Maandag heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een heel duidelijk vonnis geveld over de Japanse walvisjacht in de Zuidelijke IJszee: die jacht heeft helemaal niets met wetenschap te maken en is dus illegaal. Japan moet stoppen met het jagen op walvissen op de Zuidpool.

Hoe is het  mogelijk dat het doden van honderden walvissen die daarna worden verkocht, kan worden beschouwd als een wetenschappelijke activiteit?

Om die dwaasheid te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. In 1986 werd een internationaal moratorium op de commerciële walvisjacht goedgekeurd, maar Japan maakte gebruik van een achterpoortje in de internationale teksten: het moratorium slaat niet op de jacht voor wetenschappelijke doeleinden. Het volstond dus gewoon om een commerciële activiteit op industriële schaal om te dopen tot ‘wetenschappelijk programma’ en alles was in kannen en kruiken. Sinds die datum harpoeneert de Japanse vloot elk jaar tijdens de Zuidpoolzomer honderden walvissen. Een historische beslissing


In 2010 vroeg de Australische regering aan het Internationaal Gerechtshof om een uitspraak te doen over de walvisjacht. Zij verwees daarbij naar de argumenten van allerlei milieuorganisaties zoals Sea Shepherd of Greenpeace en zelfs van regeringen die zich verzetten tegen de jacht. Op 31 maart 2014 hebben de rechters in Den Haag een historisch vonnis geveld: zonder de jacht voor wetenschappelijke doeleinden te verbieden, erkenden zij dat de Japanse praktijken illegaal zijn. Japan moet dus een eind maken aan zijn programma, alle vergunningen intrekken en geen enkele vergunning meer verlenen om in dit kader walvissen te doden. Die beslissing zet eindelijk de deur open voor het definitieve einde van deze slachtpartij voor de industrie.

Zijn de walvissen nu gered?

De Japanse regering heeft meegedeeld dat zij deze gerechtelijke beslissing erkent. Maar het land heeft al een keer het internationaal recht omzeild. Het valt in dit stadium niet uit te sluiten dat het opnieuw zal proberen het recht met de voeten te treden door een nieuw programma op te zetten op een iets meer wetenschappelijke basis of iets wat daar tenminste op lijkt. Daarom is waakzaamheid nog zeker geboden.Uiteindelijk moet de commerciële walvisjacht – hoe die ook gerechtvaardigd wordt – naar de geschiedenisboeken worden verwezen. We hebben het verdwijnen van de belangrijkste soorten walvissen door de jacht enkel kunnen vermijden dankzij het moratorium van 1986, op een moment dat de sector al een neergang kende. Het is vandaag nog te vroeg om te stellen dat alle commerciële jacht voortaan onmogelijk is en het is de taak van het internationale gerecht maar ook van niet-gouvernementele organisaties om actief te blijven, zodat de wetenschap niet opnieuw als excuus wordt gebruikt. 

Walvissen nog altijd zwaar bedreigd

Ten slotte mogen we ook niet vergeten dat Noorwegen en IJsland de enige landen ter wereld zijn waar er nog altijd een commerciële jacht op walvissen bestaat. Beide landen menen dat zij het internationale moratorium van 1986 niet hoeven na te leven en hebben daar formeel bezwaar tegen aangetekend. Oslo en Reykjavik gaan ervan uit dat de populaties van de bejaagde soorten nog voldoende groot zijn.Voorts zijn er vandaag nog heel wat andere bedreigingen voor de walvissen en alle mariene ecosystemen: de gevolgen van de klimaatontregeling, de verzuring van de oceanen en de gevolgen van vervuiling of de ontwikkeling van menselijke activiteiten op zee zijn er maar enkele.

De stopzetting van het Japanse programma zou trouwens nog een ander heilzaam effect kunnen hebben: wellicht zou het dan mogelijk zijn om de situatie binnen de Internationale Walvisvaartcommissie te deblokkeren, om zo te komen tot een echte wetenschappelijke samenwerking met Japan. Zo kunnen maatregelen genomen worden om de zeezoogdieren te beschermen tegenover de nieuwe bedreigingen. Wordt vervolgd…

Onderwerpen
1 reactie Reageren

Annemie zegt:

Eindelijk!!! Dit is schitterend nieuws voor het prachtige dier!!!

Het is goed van de Australische regering dat het naar het Internationa...

Geplaatst 5 april, 2014 om 22:41 Misbruik melden Reageer

Lees meer Lees minder

Groene herder zegt:

Willen we allen samenleggen voor een portie respect voor deze fantastische dieren en het naar Ijsland, Noorwegen en Japan sturen ... je weet maar nooi...

Geplaatst 6 april, 2014 om 21:29 Misbruik melden Reageer

Lees meer Lees minder

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.