Het gaat slecht in Fukushima...

... maar het is niet de apocalyps

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 4 februari, 2014
Er circuleren veel onheilspellende verhalen over Fukushima op het internet. Zo zou de aarde binnenkort ontploffen en zou de vrijgekomen straling al voor meer misvormde dieren en planten gezorgd hebben. Hoeveel zorgen moeten we ons echt maken?

Experts van Greenpeace onderzoeken in mei 2011 visstalen op de Rainbow Warrior om de straling te controleren. Het schip voer langs de oostkust van Japan naar Fukushima.

 

Sinds maart 2011 neemt Greenpeace stalen van het zeeleven langs de Japanse kust. We doen dat vanop de Rainbow Warrior maar ook in samenwerking met lokale vissers en Japanse voedselcoöperaties. Enkele resultaten van die onafhankelijke metingen, waaronder ook analyses van visstalen, kan je terugvinden op de (Engelstalige) webpagina over stralingsonderzoek in Fukushima. De bevindingen en evaluaties van ons team, waaronder mariene biologen en stralingsdeskundigen, worden ook gedeeld met wetenschappers en onderzoekers van universiteiten.

 


De toestand is kritiek

Er zijn veel redenen tot bezorgdheid over de aanhoudende impact van de ramp voor mens en milieu. Zo lekt er nog altijd besmet water uit de beschadigde reactoren in de bodem en de oceaan. Er is ook nog altijd geen veilige oplossing voor de berging van de reusachtige volumes besmet water, laat staan voor de massale hoeveelheden radioactief materiaal, die ontstonden na de ontsmettingspogingen in de prefectuur Fukushima.

Ook het lot van de meer dan 100.000 geëvacueerde mensen is nog altijd zorgwekkend. Na bijna drie jaar hebben ze nog altijd geen degelijke vergoeding gekregen van de overheid, noch van de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ongeval. 

Veel mensen zijn blootgesteld aan een belangrijke hoeveelheid straling. Duizenden vierkante kilometers zijn besmet en zullen nog vele decennia besmet blijven door de radioactieve neerslag van het ongeval.

En dan is er ook nog de heikele operatie om de hele beschadigde kerncentrale te ontmantelen. De gesmolten reactoren bevatten nog altijd dodelijk gevaarlijke kernbrandstof.

Dat alles volstaat dus wel om tot de conclusie te komen dat de situatie slecht, echt slecht is.

Maar er circuleren ook veel verhalen die de risico’s overdrijven en nieuws brengen over mogelijke rampen die de realiteit geweld aandoen. Aangezien het vertrouwen in de overheid (niet zonder reden!) door elkaar geschud is, circuleert er via sociale media allerlei alarmerende maar niet bevestigde informatie.

Het meest recente voorbeeld zijn de geruchten over aanhoudende nucleaire reacties binnenin de vernielde reactoren en de omvangrijke radioactieve besmetting van de Stille Oceaan en de westkust van de VS en Canada.

We hebben die verhalen nagetrokken en onze conclusie is duidelijk: ze berusten niet op feiten. Hoewel er ongeziene hoeveelheden radioactief cesium in de Stille Oceaan zijn terechtgekomen en het sediment en de visbestanden langs de Japanse kust flink besmet zijn geraakt, is het niet aannemelijk dat er een mechanisme bestaat dat een grote mate van besmetting zou kunnen verplaatsen, door de Stille Oceaan naar de stranden van de VS, Canada of Australië.

Ja, er zijn merkbare sporen van die radioactieve isotopen in het zeewater van de VS aangetroffen, maar het gaat om een heel laag niveau en hun bijdrage aan de stralingsdoses ligt veel lager dan de natuurlijke achtergrondstraling.

Dat betekent niet noodzakelijk dat ze volledig onschadelijk zijn (geen enkele stralingsdosis is laag genoeg om 100% veilig te zijn), maar de bijkomende risico’s die ze met zich meebrengen voor levende organismen, en dus ook mensen, zijn verwaarloosbaar klein. En ze veroorzaken zeker geen stralingsziekte, misvormingen of massale sterfte voor het leven in de oceaan.

Daarom blijven wij ons toespitsen op de grote problemen na Fukushima in Japan zelf. Want daar wordt af en toe nog wel een vis gevangen die sterker besmet is dan de officiële normen.

Hoewel dergelijke vangsten sinds 2011 minder vaak voorkomen, zijn ze er nog wel degelijk. Ze herinneren ons aan de aanhoudende risico’s en de nood aan voorzorgsmaatregelen voor vis- en andere zeeproducten afkomstig uit de noordoostkust van Japan.

Maar het is zwaar overtrokken om te denken dat de besmetting van Fukushima een risico vormt voor de kustwateren en de bijhorende ecosystemen in de VS, Canada of Australië.

Bekijk ook de recente aflevering van TerZake "Hoeveel zorgen moeten we ons maken over Fukushima?" en de commentaar van onze stralingsdeskundige Jan Vande Putte


>> Wil je verder op de hoogte blijven wat Greenpeace doet in verband met de kernramp van Fukushima? Volg dan deze (Engelstalige) blog, waarop we ook een tweewekelijks nieuwsoverzicht uit de regio publiceren. Of volg ons op Twitter: @nukereaction

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.