Kernramp? De overheid laat je in de steek

Nieuwsartikel - 17 mei, 2013
Weet jij hoe ver je van een kerncentrale woont? En hoe de overheid jou en je dierbaren (niet) beschermt in geval van een kernramp? Geef je postcode in op www.nucleairnoodplan.be en ontdek het zelf.

Geef je postcode in en je zal zien, onze nucleaire noodplanning is een regelrechte ramp. Greenpeace sleept om die reden de regering voor de rechter en blijft de definitieve sluiting van Doel 3 en Tihange 2 eisen. Hun reactorvaten tellen samen meer dan 10.000 scheurtjes, die niet hersteld kunnen worden. Denk aan de veiligheid van je dierbaren (en jezelf!). Zet onze eis kracht bij en vraag minister Joëlle Milquet om Doel 3 en Tihange 2 definitief te sluiten.

Gebrekkige noodplannen


België telt 21 kernreactoren binnen en vlakbij onze grenzen: 4 in Doel, 3 in Tihange, 1 in Mol, 1 in Borssele (NL), 6 in Gravelines (F), 2 in Chooz (F) en 4 in Cattenom (F). Geen enkel ander land heeft zo dicht bij grote bevolkingscentra kerncentrales ingeplant. In de 30 km-zone rondom Doel en Tihange wonen respectievelijk 1,5 miljoen en 840.000 burgers. De regering, die volgens internationale conventies en nationale wetgeving verplicht is om de bevolking te beschermen, faalt schromelijk in haar opdracht.

Greenpeace analyseerde de bestaande federale en provinciale nucleaire nood- en interventieplannen en stelt vast dat deze in het beste geval een antwoord bieden op de effecten van een beperkt ongeluk met een geringe radiologische impact voor de omgeving. Na een ernstige kernramp dreigt het woongebied van honderdduizenden mensen dermate radioactief besmet te worden dat het onbewoonbaar wordt. De nucleaire noodplannen zijn hopeloos verouderd en bieden geen afdoende antwoord op de noodzakelijke evacuatie, opvang en herhuisvesting van deze gezinnen.

Grove nalatigheid

“De regering heeft de taak om de bevolking te beschermen, maar laat al jaren na om degelijke nucleaire rampenplannen op te stellen”, zegt Eloi Glorieux, energy campaigner van Greenpeace. “In plaats van deze grove nalatigheid recht te zetten, kiest ze ervoor om twee gebrekkige kernreactoren opnieuw te starten. Hierdoor wordt de kans op een kernramp alleen maar groter.”

De officiële nucleaire noodplanzones, waarbinnen maatregelen worden voorbereid om mensen te evacueren, beperken zich tot een gebied van amper 10 km rond de kerncentrales. In Fukushima werd vrijwel onmiddellijk een zone van 20 km verplicht ontruimd, terwijl mensen tot op 30 km de aanbeveling kregen “vrijwillig” het gebied te verlaten. Sommige dorpen tot op 50 km moesten ook geëvacueerd worden. De Belgische noodplannen houden met deze werkelijkheid absoluut geen rekening en laten de bevolking na een ernstige kernramp aan zijn lot over. Een voorbeeld: het provinciale noodplan van Antwerpen voorziet vier opvangcentra voor geëvacueerden. Deze bevinden zich allemaal binnen een straal van 14 tot 20 km van de kerncentrale van Doel en zullen bij een ernstige kernramp zelf in besmet gebied liggen.

Geen zekerheid

Wist je dat er 8000 scheurtjes in Doel 3 en meer dan 2000 scheurtjes in Tihange 2 zitten? Er bestaat geen enkele zekerheid over de precieze oorsprong van die scheurtjes, enkel gissingen en veronderstellingen. Men spreekt van microscheurtjes, maar sommige zijn tot 2,4 cm lang. Dit overstijgt ruim het micro-niveau. Een reactordrukvat is een cruciaal onderdeel van een kernreactor, wiens falen tot een worst case scenario kan leiden.

Verschillende experten en controle-agentschappen plaatsten de laatste tijd grote vraagtekens bij de veiligheid van Doel 3 en Tihange 2, onder wie ex-Fanc directeur Willy De Roovere, de Franse nucleaire waakhond ASN en Dieter Majer, het gewezen hoofd van het Duitse nucleair controleagentschap. Wanneer verschillende expertenteams en onafhankelijke wetenschappers na bijna een jaar onderzoek, studies en bijkomende testen het nog steeds niet eens zijn over de veiligheid van deze reactoren, dan moet de regering elk risico uitsluiten en Doel 3 en Tihange 2 definitief te sluiten.

Vraag Joëlle Milquet om Doel 3 en Tihange 2 definitief te sluiten.