Klimaatverandering: doodzwijgen helpt niet

De milieubeweging wil het klimaat op de politieke agenda!

Nieuwsartikel - 8 mei, 2014
Overstromingen, hittegolven, klimaatvluchtelingen, op hol geslagen seizoenen… Wat moet er nog meer gebeuren voor we in actie schieten? We hebben dringend nood aan ambitieuze klimaatmaatregelen. Stel je klimaatvraag aan onze politici!


>> Stel je klimaatvraag aan onze politici: www.klimaatvraag.be. <<

Vanaf vandaag spoort de milieubeweging de partijvoorzitters en de eerste minister Elio Di Rupo aan om zich uit te spreken over hun klimaatbeleid. We vragen hen ook om te antwoorden op concrete vragen van de kiezers. Op de nieuwe website www.klimaatvraag.be van de vijf organisaties (Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, WWF, Brusselse Raad voor het Leefmilieu en Greenpeace) kan iedereen de politici deze klimaatvraag voor de voeten werpen. De organisaties verspreiden ook een videoclip waarin een klein meisje de inertie van de politici scherp verwoordt:


Meer ambitie gevraagd

« Welke concrete milieumaatregel neemt u mee in het regeerakkoord ?» Dat is de vraag die de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, WWF, Brusselse Raad voor het Leefmilieu et Greenpeace) op de nieuwe website klimaatvraag.be stelt aan politieke kopstukken. 17 dagen voor de verkiezingen willen de vijf organisaties het klimaat centraal stellen in het politieke debat. Een thema dat tot hiertoe niet aan bod kwam in de debatten en dat terwijl de gevolgen van de klimaatopwarming wereldwijd steeds zichtbaarder worden. 

« Overstromingen, hittegolven, klimaatvluctelingen, ontregelde seizoenen … Wat is er nog meer nodig voor we tot actie overgaan ? Het is hoog tijd voor ambitieuze klimaatmaatregelen», lees je op www.klimaatvraag.be.

Op de site vind je een video die de angsten van een klein meisje weergeeft. Zij weet dat haar toekomst bedreigd is door de klimaatverandering. Daarom tracht zij, met alle mogelijke middelen, de aandacht te trekken van de politieke verantwoordelijken. Uiteindelijk bestempelt ze die verantwoordelijken als egoïsten. De kiezer krijgt ook de kans om de partijvoorzitters en de eerste minister Elio Di Rupo aan te spreken met een tweet of een e-mail. Het doel van deze actie: politici wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen aan te sporen zich openbaar uit te spreken over wat zij voor het klimaat doen.

« Op het vlak van klimaat heeft deze regering niets bijgedragen. Stilstaan is achteruitgaan», stelt Michel Genet, directeur van Greenpeace België. «Tot hiertoe zagen we een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin voor de volgende generaties. De vijf volgende jaren zullen cruciaal zijn. Onze leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Wij verwachten van hen dat zij deze kans zullen grijpen en concreet zullen antwoorden op de klimaatvragen van de kiezers.»

>> Stel je klimaatvraag aan onze politici: www.klimaatvraag.be. <<