Planten uit tuincentra vaak giftig voor de bijen

Nieuwsartikel - 23 april, 2014
Heel wat sierplanten uit tuincentra bevatten gifstoffen die schadelijk zijn voor de bijen. Oók de planten die als bijvriendelijk verkocht worden. Onopzettelijk dragen we dus allemaal bij aan de massale bijensterfte... Greenpeace roept de tuincentra op om gifvrije planten van hun telers te eisen.

 

 


België is houder van een triest Europees record: maar liefst een derde van alle bijen geraken hier de winter niet door. Ze sterven door honger, ziektes en gif. Die massale sterfte onder de bijenvolken is onrustwekkend. Niet minder dan 71% van onze belangrijkste landbouwgewassen, waaronder appels, tomaten, druiven en olijven, zijn afhankelijk van (wilde) bijen en hommels. 

Pesticiden

Voor hun eigen voeding zijn bijen afhankelijk van de diversiteit aan bloemen en planten in de omgeving van hun nest. Deze diversiteit verdwijnt onder druk van monoculturen, intensieve landbouw en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Door een gebrek aan voeding, verzwakken de bijenvolkeren enorm. Ze worden ook kwetsbaar voor ziektes en parasieten, zoals de varroamijt. Zieke bijen halen minder voedsel op voor het volk en blijven zelf hongerig doordat hun darmen het voedsel niet goed kunnen verwerken. 

Naast de bekende ziektes en de beperkte diversiteit leggen pesticiden een zware druk op het bestaande bijenbestand. Er zijn bestrijdingsmiddelen op de markt die erg giftig zijn voor (wilde) bijen en hommels. Deze pesticiden doden of verzwakken verschillende bestuivers. De Europese Unie bande in 2013 nog vier pesticiden, gedeeltelijk, voor een periode van twee jaar omdat ze een vernietigend effect hebben op de bijen. Dat bleek uit onderzoek van het European Food Safety Agency (EFSA) en een studie van Greenpeace (Bees in Decline). De volgende stap is nu het bestaande verbod te behouden maar dit ook uit te breiden naar andere pesticiden. Bovendien moet er ook aandacht gaan naar het cocktaileffect. Een pesticide kan op zichzelf een beperkte impact hebben op de bij, maar in combinatie met schimmelbestrijders wél een dodelijk effect hebben. Nieuw rapport: Gifplanten in het tuincentrum


In de land – en tuinbouw worden veel gewassen behandeld met pesticiden. Een frappant voorbeeld zijn de ‘bijvriendelijke’ bloemen die verkocht worden door het bedrijf Intratuin, zoals lavendel of anjers. Uit het nieuwe rapport "Gifplanten in het tuincentrum", besteld door Greenpeace, blijkt dat verschillende bloemen behandeld worden met een aantal pesticiden die erg schadelijk zijn voor bijen.

Greenpeace kocht 69 planten en liet deze controleren op pesticiden. Er werden niet minder dan 505 residuen aangetroffen, gemiddeld 7 per plant. Bij de keten Intratuin werden veruit het meest pesticiden gevonden. En dan nog wel op bloemen en planten die als ‘bijvriendelijk’ worden verkocht. Intratuin is ook actief in Vlaanderen. Op tien verschillende monsters (waarvan 9 uit Intratuin) vond het labo ook pesticiden die verboden zijn in de Europese Unie. De rododendron bleek het meest toxische stoffen van allemaal te bevatten, waaronder ook enkele verboden pesticiden. Hij wordt ook in ons land gekweekt.

Als consument pas je dus maar beter op als je bloemen of planten aankoopt bij je plaatselijke tuincentrum. Je krijgt er misschien wel een hoop pesticiden gratis bij, zonder dat je dat weet. Biologische bloemen, planten en zaden zijn een betere keuze voor de bijen.

Het initiatief is aan de tuincentra 

Greenpeace wil dat de overheid het gebruik van de zeven schadelijkste pesticiden verbiedt en dat verbod ook handhaaft. (Het gaat om de zogenaamde neonicotinoïden, meer bepaald Imidacloprid, Thiamethoxam, Clothianidin, Fipronil, Chlorpyriphos, Cypermethri en Deltamehtrin. De eerste drie in dit rijtje zijn al gedeeltelijk verboden door EU sinds december 2013.)

Maar een eerste stap kan al gezet worden door de tuincentra. Zij kunnen van hun telers simpelweg eisen dat ze deze gifstoffen niet langer gebruiken!