Steenkoolgas moet onder de grond blijven

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 19 april, 2013
Minister Schauvliege zette vandaag de eerste stap naar de ontginning van steenkoolgas in de Limburgse Kempen. Een lichtzinnige beslissing, vindt Greenpeace, gespeend van elk publiek debat. Steenkoolgas moet onder de grond blijven!

Vandaag, vrijdag 19 april, keurde minister Schauvliege de opsporingsvergunning aangevraagd door NV Mijnen goed. Het is de eerste stap naar de ontginning van steenkoolgas in de Limburgse Kempen. De beslissing is lichtzinning en gespeend van elk publiek debat. Steenkoolgas moet onder de grond blijven.

Het decreet diepe ondergond van mei 2009 somt de criteria voor het aanvragen van een opsporingsvergunning voor de ontginning van steenkoolgas netjes op. Het doel van de vergunning is de financiële slagkracht en de technische capaciteiten van de aanvrager na te gaan en de milieu-impact in te schatten. De aanvrager in deze is NV Mijnen: een joint venture tussen LRM (20%) en Dart Energy (80%). Greenpeace meent dat de aanvraag niet aan de criteria voldoet en dat deze vergunning dus niet mocht worden toegekend.

Dart Energy, wie?

Dart Energy is een van oorsprong Australisch bedrijf, dat wereldwijd in de onconventionele gassector actief is. De financiële situatie van Dart Energy, de grootste aandeelhouder van de joint venture, is op zijn zachtst gezegd problematisch. Begin april kondigde Dart Energy aan dat ze 70% van haar personeel laat afvloeien en een aantal van haar bureaus wereldwijd sluit. Daarnaast trekt Dart zich terug uit een aantal niet-prioritaire projecten op het Europees continent en China. Ook in Australië besloot het bedrijf om haar projecten rond steenkoolgas stop te zetten. Door de strengere wetgeving in New South Wales, een moratorium op ontginning dichtbij dorpen en striktere milieuregelementering, werd de grond te heet onder de voeten van Dart Energy. Ten slotte kwam vorige week aan het licht dat de kwaliteit van het gas dat Dart Energy ontgint in Schotland, hun prestigeproject, niet bruikbaar is voor consumptie. De beurskoers van het bedrijf liegt er niet om. Het aandeel van Dart Energy is 85% van zijn waarde verloren op een jaar tijd. Sinds begin april is de koers opnieuw in vrije val.

Het is dat bedrijf dat door de Vlaamse overheid financieel en technisch capabel wordt geacht. Het lijkt erop dat Minister Schauvliege de opsporingsvergunning blindelings heeft toegekend.

Moratorium in Nederland

Over de milieu-impact bevat de aanvraag van NV Mijnen weinig meer dan een opsomming van de bestaande milieuwetgeving. Blijkbaar volstaat dit voor de Minister Schauvliege om de milieu-impact te bepalen. Even over de grenzen kijken was nuttig geweest. Naar Nederland bijvoorbeeld, waar in oktober 2011 een moratorium op proefboringen naar steenkoolgas en schaliegas werd afgekondigd zolang het overheidsonderzoek naar de risico’s voor het milieu en de volksgezondheid niet is afgerond. Op basis waarvan acht Minister Schauvliege dit in Vlaanderen niet nodig?

Scheidsrechter en betrokken partij

Afgezien van het lichtzinnig toekennen van de opsporingsvergunning, verzaakt de overheid om een publiek debat te starten over de ontginning van onconventionele gassen. Het argument dat er nog een lange weg te gaan is voor de winning houdt geen steek. Er is in NV Mijnen reeds 10 miljoen euro geïnvesteerd en vandaag heeft de Vlaamse regering zich principieel achter de ontginning van steenkoolgas geschaard met de toekenning van de opsporingsvergunning. De Vlaamse regering is in dit debat tegelijk scheidsrechter en betrokken partij, LRM is voor 99% in eigendom van de Vlaamse overheid. Elke kubieke meter gas die ontgonnen wordt uit de Limburgse ondergrond levert de overheid bovendien een procentje op. De vraag stelt zich of het wel gezond is dat de overheid de impact van de economische activiteiten waarin zij zelf een aandeel heeft, dient te beoordelen.

Ondertussen in Wallonië

Transcore Astra, een filiaal van de holding van Albert Frère, kondigde aan dat ze twee vergunningen zou aanvragen: een voor de exploitatie van steenkoolgas in de buurt van Charleroi en een voor de exploitatie van voormalige opslagplaatsen van Fluxys in Péronnes en Anderlues. Ook in Wallonië ontbreekt het publiek debat volledig. Albert Frère liet immers verstaan reeds in contact te zijn met de bevoegde Waalse administraties over de haalbaarheid van zijn project.

En verder?

Greenpeace stelt dat de overheid moet ageren vanuit het voorzorgsprincipe en alle projecten rond onconventionele gasbronnen dient te bevriezen totdat duidelijkheid bestaat over de impact ervan. Het loont om over de grenzen heen te kijken en het nut van onconventionele gasontginning in ons land en bij uitbreiding Europa af te wegen aan de risico’s. Volgens Greenpeace is de uitkomst duidelijk: steenkoolgas moet onder de grond blijven.

Persbericht

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.