Wat te verwachten van het nieuwe rapport van het IPCC?

Nieuwsartikel - 12 september, 2013
Ongeveer elke zes jaar stellen de beste klimaatdeskundigen ter wereld een lijvig rapport samen over de klimaatverandering, bestemd voor de regeringen. Het vijfde evaluatierapport van het IPCC ofte "Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering" (in het Engels: Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), waarvan het eerste deel wordt verwacht tegen eind september 2013, zal opnieuw een overzicht geven van de kennis van de wetenschappelijke wereld in verband met de klimaatverandering. De hamvraag is natuurlijk of de regeringen daar uiteindelijk oren naar zullen hebben.

Het IPCC voert zelf helemaal geen onderzoek uit. Het volgt evenmin de gegevens of parameters in verband met het klimaat op. Maar het verenigt wel wetenschappers om de meest recente wetenschappelijke, technische en sociaaleconomische gegevens met betrekking tot de klimaatverandering samen te vatten. Duizenden wetenschappers en deskundigen uit de hele wereld werken vrijwillig mee aan de werkzaamheden van het IPCC, als auteur, medewerker of ‘reviewer’.

Het nieuwe rapport zal in de komende dertien maand openbaar worden gemaakt, telkens aan het einde van vier grote bijeenkomsten:

1. Het eerste deel zal ingaan op de fysische en wetenschappelijke basis van de klimaatverandering. Het zal ons meer leren over de toename van de temperatuur op aarde, de stijging van de zeespiegel, het smelten van de gletsjers, extreme weersverschijnselen, enzovoort... Al die terugkerende fenomenen zijn veroorzaakt door menselijke activiteiten. Het rapport zal informatie bieden over wat er waarschijnlijk zal gebeuren in de toekomst als we op de huidige weg doorgaan. Het zal worden bekendgemaakt van 23 tot 26 september 2013 in Stockholm (Zweden).

2. Het tweede deel zal zich buigen over de gevolgen, de aanpassing en de kwetsbaarheid van het milieu voor de klimaatverandering. De publicatie is voorzien van 25 tot 29 maart 2014 in Yokohama (Japan).

3. Het laatste deel zal handelen over de acties die nodig zijn om de temperatuurstijging op aarde te beperken en de publicatie is gepland voor 7 tot 11 april 2014 in Berlijn (Duitsland).

4. Het syntheserapport AR5 zal ten slotte worden bekendgemaakt van 27 tot 31 oktober 2014 in Kopenhagen (Denemarken).

Het IPCC-rapport zal helaas enkel de huidige kennis op het vlak van klimaatverandering bevestigen. Het zal weliswaar een fijnere analyse van de klimaatverandering bieden in vergelijking met het vorige rapport, maar het uitgangspunt blijft hetzelfde: we moeten dringend onze uitstoot van broeikasgassen beperken om te vermijden dat de aarde opwarmt tegen een tempo dat ongezien is sinds haar ontstaan, met mogelijk rampzalige gevolgen voor het milieu en dus ook voor de mens.

NU of nooit

Het is nog niet te laat om de gang van zaken te keren! Dit is de meest cruciale periode om onze energiekeuzes te maken. De wetenschap waarschuwt ons dat de wereld vóór 2020 moet stoppen met steeds meer broeikasgassen uit te stoten als we de schade willen beperken. De volgende jaren zullen dus van cruciaal belang zijn.

Want de klimaatchaos is niet onvermijdelijk. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bieden al een betrouwbare alternatieve oplossing, zonder rampzalige neveneffecten. Ons plan voor een energierevolutie voorziet een coherente routekaart, waarmee we kunnen bepalen welke de beste manier is om ons klimaat te beschermen en ons energiesysteem milieuvriendelijker te maken.

Nochtans blijft de sector van de fossiele brandstoffen zich gedragen alsof er niets aan de hand is. Greenpeace heeft een lijst opgesteld van allerlei projecten voor de grootschalige ontginning van olie, steenkool en andere brandstoffen over de hele wereld, die je hier kunt vinden. Die projecten alleen zouden al voldoende CO2 uitstoten om ons aan de rand van de afgrond te brengen. Die projecten moeten worden stopgezet.

Voorts is de ontbossing verantwoordelijk voor tot een vijfde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is een verantwoordelijkheid die groter is dan die van alle vliegtuigen, vrachtwagens, schepen en treinen in de hele wereld samen. Onze ‘oplossingen voor de bossen' bieden nochtans tastbare elementen om de wereldwijde problemen op het vlak van bosbeheer op te lossen.

En door de verbranding van fossiele brandstoffen verzuren onze oceanen, misschien wel sneller dan ooit tevoren. Dat vormt een bedreiging voor het leven in zee, dat toch al sterk onder druk staat door de opwarming van het water en de overbevissing. Dat zou moeten volstaan en ons ertoe aanzetten om de C02-uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen. Om daar meer over te weten, klik hier.