Duurzame landbouw voor de wereld van morgen

Nieuwsartikel - 11 november, 2009
Welk landbouwmodel is in staat de groeiende wereldbevolking te voeden, zonder het milieu verder aan te tasten? Een antwoord formuleren op die vraag, is de belangrijkste opdracht voor de Wereldtop over Voedselzekerheid, die van 16 tot 19 november plaatsvindt in Rome. Naar aanleiding daarvan publiceert Greenpeace het rapport “Agriculture at a Crossroads: Food for Survival”, waarin de krijtlijnen voor de landbouw van de toekomst worden uitgetekend.

Rapport "Agriculture at a Crossroads: food for survival"

Hoewel de landbouwproductie tijdens de voorbije halve eeuw bijna verdrievoudigde, is de industriële landbouw er niet in geslaagd om de honger uit de wereld te helpen. Het intensief gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gewijzigde organismen (ggo's) heeft geleid tot gezondheidsproblemen, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit. De industriële landbouw is een doodlopende straat, die dreigt de ecologische basis van onze voedselvoorziening zelf te ondermijnen.

Dat is ook de conclusie van de International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD). Meer dan 400 wetenschappers werkten mee aan deze globale evaluatie van de landbouw. Het eindrapport werd goedgekeurd door 58 landen en stelt dat business as usual in de landbouw geen optie is. Volgens de IAASTD is het hoog tijd voor een ingrijpende omschakeling naar moderne milieuvriendelijke landbouwmethoden, die de biodiversiteit beschermen en lokale gemeenschappen ten goede komen. Het rapport besluit ook dat technieken zoals genetische modificatie geen oplossing bieden voor stijgende voedselprijzen, armoede, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

Greenpeace dringt erop aan dat de resultaten van de IAASTD worden gebruikt als vertrekpunt voor de heroriëntatie van het nationale en internationale landbouwbeleid richting duurzame landbouw zonder ggo's.

Raadpleeg het rapport "Agriculture at a Crossroads: Food for Survival".

Onderwerpen