Schaduw van bedrijven hangt boven klimaattop

Greenpeace in tegenaanval vlak voor Durban

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 25 november, 2011
“Who's holding us back?” (Wie staat op de rem?) heet het nieuwe rapport van Greenpeace. Daarin doen we uit de doeken hoe multinationals zich bezorgd tonen over het klimaat, terwijl ze achter de schermen progressieve wetgeving tegenhouden. In België springen vooral BASF en Arcelor Mittal in het oog.

De meest gebruikte methode om ambitieuze klimaatwetgeving op internationaal niveau te blokkeren, is druk uitoefenen op de landen die een sleutelrol spelen bij de onderhandelingen. Al vele jaren richten behoudsgezinde multinationals hun pijlen op de VS en Canada. Het rapport onthult hoe Europese bedrijven als BASF en GDF-Suez de verkiezingscampagnes financieren van Amerikaanse senatoren die bekendstaan als klimaatsceptici.

Helaas loont deze tactiek. Bij tussentijdse verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat is de machtsverhouding verschoven, waardoor president Obama niet langer de steun vindt om zijn klimaatbeloftes te houden.

 

Misleidende campagnes

Het probleem stelt zich ook bij het gewicht dat aan bepaalde industriële federaties wordt toegekend, en hun lobbywerk bij regeringen. Dat kan gebeuren via zogenaamde denktanks, een groep experten die bijvoorbeeld een misleidende reclamecampagne opzet voor het grote publiek. Vaak is er ook een vlotte doorstroming van mensen uit de industrie naar de hogere regionen van de politiek, en vice versa ("revolving door" in het Engels). Die praktijk is overal ter wereld schering in inslag, van de VS over Australië tot de Europese Unie.

Deze federaties van bedrijven en hun machtigste leden hebben verhinderd dat Europa zijn doelstelling voor uitstootreductie van de huidige 20 procent optrekt tot 30 procent. Met de argumenten van delokalisering en desindustrialisering hebben federaties als Business Europe en Eurofer alles in het werk gesteld om deze beslissing tegen te houden. Maar hun pleidooi om op de rem te staan, houdt weinig steek. Verschillende studies, ook van de Europese Commissie, tonen aan dat een ambitieuzere doelstelling niet alleen een noodzaak is voor het klimaat, maar ook een economische opportuniteit inhoudt voor Europa om het voortouw te nemen in de groene economie.

Sirene van de industrie

De lancering van ons rapport enkele dagen voor de opening van de internationale klimaattop in Durban is natuurlijk niet toevallig. Deze bedrijven met grote CO2-uitstoot zoeken manieren om de onderhandelingen te beïnvloeden. Ze waren aanwezig in Kopenhagen en Cancun, en zullen er ook in Durban bij zijn.

Greenpeace wil dat de regeringen naar de mensen luisteren die de gevolgen van de klimaatverandering zullen voelen, in plaats van naar de sirene van deze vastgeroeste industriële lobby. “Listen to the people, not to the polluters”.

Lees het rapport (in het Engels)

Lees een uitgebreide samenvatting van het rapport (in het Engels)

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.