Zal het Belgische voorzitterschap groen zijn?

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 1 juli, 2010
Op deze 1e juli neemt België het roterende voorzitterschap van de Europese Unie voor zes maanden op zich. De context waarin dit voorzitterschap van start gaat, is erg bijzonder: op Belgisch niveau hebben we een regering van lopende zaken, en de Europese instellingen vinden beetje bij beetje een nieuw evenwicht na het Verdrag van Lissabon en vooral na het permanente voorzitterschap van de Raad, dat te beurt viel aan onze landgenoot Herman Van Rompuy.

Zal het Belgische voorzitterschap groen zijn?

Voor de Belgische milieubeweging (BBL, BRAL, Greenpeace, IEB, IEW, Natagora, Natuurpunt en het WWF) mag deze context echter geen invloed hebben op de gegronde ambities die het Belgische voorzitterschap moet hebben op het vlak van de thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Er zullen twee belangrijke evenementen plaatsvinden gedurende deze zes maanden: in oktober een belangrijke conferentie over biodiversiteit in Nagoya, en eind november het vervolg op de klimaattop van Kopenhagen in Cancun. Twee maanden geleden hebben wij aan onze leiders het memorandum voor het voorzitterschap overhandigd, waaruit wij 10 belangrijke eisen hebben gehaald, die op een ludieke manier werden voorgesteld in aanwezigheid van de vier federale en regionale ministers voor milieu.

Aan 4 van deze 10 eisen zal Greenpeace bijzondere aandacht schenken:

  1. Wat het klimaatbeleid betreft, zal dit voorzitterschap getekend worden door de klimaattop COP-16 in Cancun, het vervolg op Kopenhagen. Het mislukken van de Deense top heeft de prangende klimaatkwesties opnieuw op de achtergrond geplaatst, terwijl de wetenschappelijke vaststellingen nog steeds even verontrustend zijn: een stijging van de temperatuur met 2 °C tussen nu en het einde van de eeuw moet ten alle koste worden vermeden. Om dit te vermijden, moeten alle ontwikkelde landen, waaronder de Europese Unie, hun uitstoot verminderen met 40 % tegen 2020. België moet in zijn rol als voorzitter ervoor zorgen dat de EU zich engageert voor deze doelstelling, waaronder 30 % binnen de eigen grenzen. Hoe kunnen we dit beter bereiken dan door het voorbeeld te geven en voor onszelf deze doelstelling vast te leggen? Als in Cancun blijkt dat een wereldwijd akkoord onmogelijk is, verwachten wij van het Belgische voorzitterschap dat het zorgt voor aanzienlijke vooruitgang voor twee luiken in het bijzonder: het voorzien van financiële hulp aan ontwikkelingslanden om hen te helpen omgaan met de reeds aanwezige effecten van de klimaatopwarming en hen aanmoedigen tot een lage koolstofuitstoot; en de financiering van de bescherming van de bossen om hun degradatie en ontbossing te vermijden, die bijna 20 % veroorzaken van de broeikasgassen. Laten we niet vergeten dat België tijdens zijn vorige voorzitterschap de redding van het Kyoto-akkoord had toegestaan, tijdens de top van Marrakech in 2001.

  2. Het energiebeleid van de EU voor de komende 40 jaar staat in rechtstreeks verband met de klimaatproblematiek en zal een kritieke rol spelen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen: binnen enkele dagen zal Greenpeace zijn scenario bekendmaken voor een Europese energierevolutie, dat aantoont dat Europa tegen 2050 kan functioneren op 100 % hernieuwbare energie. Om dit te kunnen bereiken, moet er echter vanaf vandaag worden beslist over de nodige investeringen, in hoofdzaak op vlak van intelligente elektriciteitsnetwerken. Bovendien moet vanaf vandaag het voorstel worden geconcretiseerd dat Greenpeace deed eind zomer 2008, met name de verbinding van alle hernieuwbare energiebronnen rond de Noordzee.

  3. Gezien de EU een zeer belangrijke importeur is van hout afkomstig van houtkapbedrijven uit het Zuiden, is het aan de EU om de import van illegaal hout te verbieden: deze ‘timber law’ is zo goed als klaar en moet enkel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

  4. Ten slotte, wat ggo’s betreft had de Raad van Milieuministers in december 2008, onder het Franse voorzitterschap, beslist over het principe om de evaluaties van de milieu-impact te verstrengen. Tot op heden werd niets voorzien om dit uit te voeren of om rekening te houden met het voorzorgsprincipe. Greenpeace eist dat deze maatregelen worden doorgevoerd vóór elke nieuwe toelating voor ggo’s binnen de EU.

Om de manier waarop onze ministers deze doelstellingen al dan niet gaan bereiken te evalueren, maakte de milieubeweging een speciale internetsite waarop de beslissingen voor elk van de tien eisen zullen worden geanalyseerd. Afspraak op: http://www.10groeneeisen.be

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.