Het boemerangeffect van meer weginfrastructuur

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 24 juni, 2010
De uitbreiding van weginfrastructuur biedt geen structurele oplossing voor de fileproblemen, omdat er net meer verkeer wordt aangetrokken. Ook in het buitenland zijn voorbeelden te vinden van dit aanzuigeffect.

Nieuwe weginfrastructuur zorgt wel degelijk voor meer verkeer, dat is ook in Londen gebleken.

Tot die vaststelling komt Modal Shift, het platform voor een duurzame oplossing van de fileproblemen op de Brusselse ring waar ook Greenpeace deel van uit maakt, in een nieuwe nota. Nu we voor enorme besparingen en een nog grotere klimaatuitdaging staan, is inzetten op nog meer weginfrastructuur bijzonder onverstandig.

Modal Shift heeft ook bedenkingen bij de manier waarop investeringen in nieuwe wegen en in openbaar vervoer worden gecombineerd. Die twee beconcurreren elkaar, want extra weginfrastructuur zal opnieuw pendelaars stimuleren om de auto te nemen.

Boemerangeffect

Nieuwe weginfrastructuur zorgt wel degelijk voor meer verkeer: het zogenaamde aanzuigeffect. In Londen bijvoorbeeld heeft onderzoek dit aangetoond. Amper een jaar na de aanleg van de Londense ring stonden de auto's er opnieuw in de file. Op sommige stukken voorzag men later een extra rijstrook, maar ook die stonden binnen het jaar opnieuw vol. Extra weginfrastructuur creëert dus een boemerangeffect. Op korte termijn ontstaat de illusie dat de files opgelost zijn. Op langere termijn komen deze files terug, met als eindresultaat alleen maar meer verkeer.

Meer verkeer zorgt natuurlijk voor meer uitstoot, terwijl er net inspanningen nodig zijn om klimaatchaos te vermijden. Het komt ook de leefbaarheid niet ten goede. Dit aanzuigeffect, nochtans een universeel verschijnsel, wordt bovendien onvoldoende in rekening gebracht bij de verkeersmodellen die als basis dienen voor het Belgische mobiliteitsbeleid. In de mobiliteitsstudie voor de Brusselse ring, die binnenkort verschijnt, zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.


Persbericht van Modal Shift

Nota “Meer weginfrastructuur (G)een goed idee?”

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.