Onderhandelaars in Cancún zetten eindspurt in

Nieuwsartikel - 10 december, 2010
Vandaag is de laatste dag op de VN-klimaatconferentie gestart. Er kan nog een goed resultaat uit de bus komen, maar de zaak kan net zo goed met een sisser aflopen: zo laat de sfeer in Cancún zich best samenvatten. Een belangrijk struikelblok blijft een opvolger voor het Kyotoprotocol, nochtans een belangrijke eis van de ontwikkelingslanden.

Greenpeace voert actie in Cancún met drijvende wereldmonumenten als de piramiden, het Vrijheidsbeeld, de Big Ben...

Het protocol loopt in 2012 af en er is minstens een intentieverklaring nodig van de huidige “Kyotolanden”. We blijven optimistisch dat er vooruitgang geboekt wordt voor een Kyoto bis. De Europese Unie heeft immers voorzichtig laten uitschijnen dat ze wil doorgaan met Kyoto, en dat heeft de ontwikkelingslanden gunstig gestemd.

Ook China lijkt voorzichtige toegevingen te doen. Wendel Trio van Greenpeace verklaart vanuit Cancún: “China wil zijn uitstoot reduceren. Alleen wil het dat niet in wettelijk bindende akkoorden gieten en wil het geen externe controle. Maar op dat laatste punt beweegt er iets. Dat zou een grote toegeving aan de VS zijn. Waarschijnlijk wil China daarvoor in ruil geld uit het klimaatfonds. We willen dat China op termijn zijn vrijwillige reducties inschrijft in een internationaal bindend akkoord, al zit dat er zeker nog niet in.”

Klimaatfonds

Over het klimaatfonds, waarin vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar moet zitten voor steun aan ontwikkelingslanden, kan tegen morgenvroeg wel een akkoord bestaan. Greenpeace houdt de vinger aan de pols.

Onderwerpen