Cancún: Greenpeace maakt balans op

Nieuwsartikel - 11 december, 2010
Het doek is gevallen en we kunnen je opgelucht meedelen dat een fiasco is vermeden. De top in Cancún heeft het vertrouwen hersteld in het VN-klimaatplatform dat onze planeet van (te veel) onheil moet behoeden. Goed nieuws, al blijft het duidelijk dat het echte werk nu pas begint. De volgende klimaattop in Durban zal hopelijk leiden tot een écht klimaatakkoord.

Greenpeaceactie in Cancun.

2010 is het jaar van de recordtemperaturen, natuurrampen en een alarmerende stijging van de zeespiegel in de arctische zeeën. Dat kan niemand nog ontkennen. Een stevig akkoord volgend jaar in Durban (Zuid-Afrika) is absoluut noodzakelijk. De wereld heeft geen boodschap meer aan een extra rondje palaveren.

“Het proces van onderhandelen is in Cancún gered, maar het klimaat zelf natuurlijk nog niet”, zegt Wendel Trio, politieke chef van de Greenpeace delegatie in Cancún. Sommigen hoorden al de doodsreutel van de onderhandelingen maar finaal hebben de landen toch blijk gegeven van een wil tot samenwerken. Die wil moet nu uitmonden in een universeel klimaatakkoord.”

Het goede nieuws uit Cancún:

  • De landen hebben toegegeven dat er een kloof gaapt tussen hun huidige beloften en de doelstellingen. Bovendien hebben ze ook erkend dat het terugdringen van de broeikasgassen meer inspanningen vergt, zoals wetenschappers aangeven: een reductie van 25 tot 40 procent tegen 2020. Nog een toegeving: de globale temperatuursstijging moet onder de twee graden liggen en het is de verantwoordelijkheid van alle landen hieraan te werken.
  • Wat de financiering van de klimaataanpak betreft: er is een klimaatfonds opgericht dat ontwikkelingslanden moet helpen in hun strijd tegen de opwarming van de aarde en de ontbossing. Echter, hoe deze fondsen verzameld moeten worden, met andere woorden: wie betaalt wat – werd niet bepaald.
  • Een belangrijke beslissing werd genomen met het instellen van een mechanisme dat erop gericht is de tropische bossen te redden en daarbij de rechten van de lokale bevolking en de biodiversiteit te vrijwaren. Het REDD-akkoord (Reducing Emissions from the tropical Deforestation and forest Degradation) bevat echter nog een aantal kritieke punten die aangepakt moeten worden.

Het slechte nieuws uit Cancún:

De klimaattop had veel meer kunnen opbrengen indien er geen negatieve invloed was geweest van de VS, Rusland en Japan. Deze laatste twee hebben het de onderhandelaars niet makkelijk gemaakt met hun verklaringen over het Kyotoprotocol. Wat de VS betreft, zij zijn naar Mexico gekomen met zeer zwakke engagementen in verband met het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Hoe kunnen we het klimaat echt redden?

Er is nood aan een energierevolutie, maar ook aan culturele revolutie. We moeten bereid zijn om onze levensstijl grondig te veranderen. De klimaattop in Cancún heeft de verdienste om de neuzen weer in de juiste richting te krijgen maar de weg is nog erg lang. Overal ter wereld moet de maatschappelijke druk hoog worden gehouden op de politieke leiders opdat ze hun klimaatinspanningen verdubbelen en de volgende top in Durban aanvatten met het vaste voornemen tot een echt en bindend akkoord te komen.

De strijd tegen klimaatverandering begint hier

In België kunnen we concrete actie ondernemen voor het klimaat: verzet je samen met ons tegen de verbreding van de Brusselse ring en de tienduizenden extra vrachtwagens die dagelijks Brussel en omgeving in hun greep zullen houden. Met alle milieugevolgen vandien. Lees er meer over.

Onderwerpen