Actie tegen klimaatvervuilende steenkool in Antwerpse haven

Nieuwsartikel - 10 november, 2009
Het is een publiek geheim dat het Duitse energieconcern E.ON een nieuwe steenkoolcentrale wil neerzetten in Antwerpen. Binnenkort beslist de wereld in Kopenhagen hoe de CO2-uitstoot drastisch naar omlaag kan, en Vlaanderen zou zo'n broeikasgasfabriek toelaten op zijn grondgebied. Actievoerders van Greenpeace maakten woensdag duidelijk in de Antwerpse haven dat zoiets onaanvaardbaar is.

Actie tegen klimaatvervuilende steenkool in de Antwerpse haven

"Kris, het klimaat zit op hete kolen", stond geschreven op een grote spandoek die de actievoerders bovenop een kraan openvouwden. Het is een oproep aan de Vlaamse minister-president Kris Peeters om geen nieuwe steenkoolcentrales toe te laten, vanwege de ernst en urgentie van de klimaatproblematiek. Veertig jaar lang zou deze broeikasgasfabriek elk jaar 6,3 miljoen ton CO2 de lucht in blazen, zowat 8 % van wat het Vlaams Gewest nu jaarlijks uitstoot. Dat valt niet te rijmen met de doelstelling om de temperatuurstijging op aarde onder de 2°C te houden. 

Jaarlijks stoten steenkoolcentrales over de hele wereld maar liefst 11 miljard ton CO2 uit, ofwel 41% van de totale CO2-uitstoot als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen. Aan steenkoolontginning en -verbranding in de wereld hangt bovendien een astronomisch kostenplaatje vast, namelijk zo'n 360 miljard euro in 2007 alleen al. Die kost krijgen we gepresenteerd in de vorm van aandoeningen van de ademhalingswegen, ongelukken en rampen in steenkoolmijnen, zure regen, smog, fijn stof en - last but not least - klimaatverandering.

Zuinig en proper

Steenkoolcentrales maken net als kernenergie deel uit van hetzelfde foute energiesysteem dat bestaat uit grootschalige productiecentrales en supergecentraliseerde energietransportnetten, in combinatie met verspilzuchtige overconsumptie. Het doet beroep op schaarse energiebronnen en milieuvernietigende en ongezonde processen uit het verleden.

Zoals bekend pleit Greenpeace voor een energiesysteem waarbij stroom gedifferentieerd wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Denk bijvoorbeeld aan windmolens. Het toekomstige energiesysteem maakt gebruik van een slim distributienet, dat aanbod en gebruik op mekaar afstemt. Alle voorwaarden om  zo'n duurzaam energiesysteem uit de bouwen, zijn nu reeds aanwezig. Door een nieuwe steenkoolcentrale te bouwen of de kerncentrales langer open te houden, blijft de realisatie van een duurzaam energiesysteem decennialang geblokkeerd. Dat kunnen we ons niet veroorloven.

Onderwerpen