Een huisvader op kruistocht voor Switch to Green

Nieuwsartikel - 23 oktober, 2012
Pierre, huisvader van 37 jaar en vrijwilliger, trekt de straat op om zijn enthousiasme over onze groepsaankoop van groene elektriciteit te delen.


Als vrijwilliger voor Greenpeace zet Pierre  zich in voor een actie in zijn eigen wijk rond de Naamse Poort in Brussel.  Hij motiveert zijn buren om van elektriciteitsleverancier te veranderen en te kiezen voor echt groene stroom via de groepsaankoop Switch to Green, die wordt georganiseerd door Greenpeace en ‘la Ligue des familles’, de vereniging voor gezinnen in Franstalig België.

Pierre was ontgoocheld door het mislukken van de klimaatconferenties en vond dit een schitterend initiatief. Daarom besliste hij ons te helpen. Hij verspreidde flyers in zijn buurt en sprak over de actie met de plaatselijke handelaren. “Ik vond het een concreet en gemakkelijk initiatief. Als we allemaal meedoen, kunnen we wel degelijk iets veranderen, zeker op plaatselijk vlak.”

Pierre maakt zich vooral zorgen voor zijn dochtertje van twee en andere kinderen: “We worden omringd door reactoren. Ik heb vaak de indruk dat het privébelang voorgaat op het algemeen belang.”

Pierre zet zijn initiatief voort, hij motiveert en mobiliseert zijn buren en kennissen om zo een 'groene wijk' te vormen, waarin de inwoners via Switch to Green van leverancier veranderen. “Ik wil heel graag zoveel mogelijk mensen warm maken,” zegt Pierre.