100% hernieuwbare energie is geen utopie

Nieuwsartikel - 13 december, 2012
Wij geloven al heel lang in een toekomst met 100% hernieuwbare energie, zie onder andere ons Energy [R]evolutionscenario. Vandaag komen ook de vier Belgische energieministers naar buiten met een studie die aantoont dat de overschakeling naar een groen energiesysteem absoluut haalbaar is.

Greenpeace is erg verheugd over het nieuwe rapport van het Planbureau, het VITO en het Waalse onderzoeksinstituut voor duurzame ontwikkeling (ICEDD) in opdracht van de regionale en federale regeringen. Het document beschrijft dat een toekomst met 100% hernieuwbare energie technisch haalbaar is en economische troeven oplevert.

Europese gedachte

Federaal staatssecretaris Melchior Wathelet, die de komende weken ingrijpende beslissingen moet maken over onze energietoekomst, krijgt hiermee een waardevol instrument in handen. Het nieuwe scenario zal onvermijdelijk gepaard gaan met de keuze voor andere energievormen en (het tijdperk van kernenergie en steenkool is duidelijk afgelopen) maar ook met een nieuwe visie over hoe een netwerk voor groene elektriciteit eruit moet zien.

“Uiteraard moeten we op Europees niveau nadenken over een netwerk met 100% groene energie”, zegt Jan Vande Putte van de energiecampagne van Greenpeace België. “Als er bij ons geen wind is, rekenen we op de zon uit het zuiden van Europa en omgekeerd. Ook moet er werk gemaakt worden van een beleid dat een einde maakt aan de verspilling van energie. Deze uitgangspunten zijn nog niet voldoende aanwezig op het politieke niveau.”

Een 100% hernieuwbare energietoekomst is niet alleen perfect haalbaar, het is ook noodzakelijk om over te schakelen. Denk aan de tekenen van aftakeling van de Belgische kernreactoren en het recente rapport van de Wereldbank dat aantoont dat we afstevenen op een gemiddelde temperatuurstijging van 4°C.

Changer de modéles énergétiques,  réaménager notre futur énergétique


Duizenden nieuwe banen

Ook onze economie zou wel varen bij een transitie naar groene energie. In de studie worden verschillende voordelen opgesomd: minder kosten voor de gezondheidszorg door een verbetering van de luchtkwaliteit, onafhankelijkheid van import van fossiele brandstoffen en jobcreatie. De studie berekent dat er 20 000 tot 60 000 nieuwe banen kunnen komen in de sector van de groene energie tegen 2030.

Wij hopen van harte dat dit document de start is van een echt plan voor de energietoekomst van ons land.

Lees het rapport: Energy [R]evolution

Onderwerpen