Duurzame Energietop in Bonn

Stap(je) in de goede richting

Nieuwsartikel - 5 juni, 2004
Greenpeace heeft tijdens de wereldconferentie over Duurzame Energie in Bonn de regeringsleiders een wereldbol van ijs overhandigd, met daarin 15.000 petitiekaarten uit Patagonië. Dit ijzige zuidelijke puntje van Zuid-Amerika is een van de meest spectaculaire plekken op aarde. Greenpeace was dit voorjaar met het schip de Arctic Sunrise in dit gebied om het extreem snel smelten van de gletsjers als gevolg van klimaatverandering in kaart brengen. Op de postkaarten stond het verzoek om klimaatverandering te stoppen door schone energie wereldwijd een topprioriteit te maken.

Regeringsleiders in Bonn krijgen smeltende wereldbol van Greenpeace.

Greenpeace wilde met de smeltende wereldbol aan wereldleiders laten zien dat dit het moment is om te komen tot ambitieuzere doelstellingen op het gebied van groene energie zoals zonne- en windenergie en schone biomassa.

Deze eerste wereldconferentie over Duurzame Energie, Renewables 2004, is opgezet nadat de wereldtop in Johannesburg in 2002 was mislukt. De Duitse kanselier Schröder daagde de deelnemende regeringsleiders toen uit om naar Bonn te komen met nieuwe projecten en nieuw geld voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Er is belangrijke vooruitgang gemaakt in Bonn, vooral door China, dat zich ertoe verbonden heeft tegen 2010 10% hernieuwbare energie te gebruiken.

Ook de Filippijnen en Egypte namen serieuze stappen in de goede richting. "De interesse van ontwikkelingslanden in deze technologieën, is erg groot", zegt Peter Dellaert die voor Greenpeace België de conferentie in Bonn volgde. "Deze landen betalen zich blauw aan de import van dure en vervuilende grondstoffen als olie. Hernieuwbare energie is in hun ogen de methode om kosten te besparen, uitstoot te verminderen en lokaal tewerkstelling te creëren."

De Duitse minister van leefmilieu Jürgen Trittin, organisator van de renewables 2004 in Bonn beaamde dat er voor ontwikkelingslanden hier kansen liggen om de fouten van het rijke Noorden te vermijden: "Het Zuiden kan de omweg langs vuile energie overslaan en onmiddellijk starten met het gedecentraliseerde gebruik van hernieuwbare energie. Maar het Noorden moet deze technologieën dan wel nog verder ontwikkelen en aantonen dat het zelf op deze technologieën rekent voor de toekomst. Bovendien moet de kostprijs van deze installaties dalen en moeten we het gebruik van hernieuwbare in het Zuiden actief promoten."

Spanje, Denemarken en ook het gastland Duitsland ondersteunen de ontwikkeling van hernieuwbare energie politiek en financieel. Maar voor de meerderheid van de geïndustrialiseerde landen bleef het bij de erkenning dat hernieuwbare energie de oplossing vormt voor de opwarming van ons klimaat. Er werden nog te weinig concrete maatregelen voorgesteld. "De Europese Unie moet hier het voortouw nemen", verklaarde Steve Sawyer, politiek directeur van Greenpeace International. "De EU had ambitieus moeten zijn en zich ertoe moeten verbinden om tegen 2020 minstens 20% van zijn energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen."

Onderwerpen