Boeren getuigen: ggo's zijn geen oplossing

Nieuwsartikel - 14 oktober, 2009
Waar de teelt van ggo's oprukt, worden boeren geconfronteerd met besmetting van gangbare en biologische gewassen. Een delegatie van boeren uit Spanje, Zweden en Thailand is naar Brussel gereisd om de Europese Unie te vragen deze plaag tegen te gaan. Samen met Greenpeace, overhandigen ze 180.000 handtekeningen tegen de toelating van Bayer's ggo-rijst LL62 aan de Europese Commissaris van gezondheid Androulla Vassiliou.

Greenpeace en boeren die getroffen werden door ggo's overhandigden 180.000 handtekeningen tegen de toelating van Bayer's ggo-rijst LL62 aan de Europese Commissaris van gezondheid Androulla Vassiliou.

De boeren brengen getuigenissen "recht van het veld" over de vernietigende effecten van ggo-besmetting. Tegenover ggo's plaatsen ze hun succesvolle ervaringen met ecologische landbouw. Ze hebben producten meegebracht voor een lichte biologische brunch: maïs, aardappelen en rijst, drie gewassen waarvan de ggo-varianten wachten op een goedkeuring van de Europese Commissie.

De vele handtekeningen onder de petitie tegen ggo-rijst, tonen dat de mensen geen ggo's op hun bord willen. Tot nu toe zagen we al hoe genetisch gewijzigde maïs het milieu en de broodwinning van landbouwers bedreigd. Als de Europese Commissie groen licht geeft voor de import van de Bayer-rijst en andere ggo's, worden de belangrijkste voedingsgewassen ter wereld bedreigd.

Greenpeace stelde vandaag het rapport "Testimonies of Contamination" voor aan de Commissie. Het documenteert de gevaren van ggo-besmetting en de effecten ervan op de broodwinning van Europese landbouwers en lokale gemeenschappen.

Boeren verwerpen ggo's en schakelen steeds meer over op biologische landbouw. Ze willen zich niet overleveren aan de almacht van multinationals die dreigen de controle over onze voedselproductie over te nemen.

Ecologische landbouw beschermt de bodem, het water en natuurlijke habitats, produceert gezonde voeding en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. Een mix van verschillende gewassen en variëteiten in één veld is de meest effectieve strategie om de landbouw aan te passen aan klimaatverandering, de weerstand tegen ziektes op te drijven en het pesticidegebruik in te perken.

Greenpeace vraagt de Europese Commissie om onze voeding en onze landbouwers te beschermen door de toelating van ggo-rijst (van Bayer), ggo-aardappel (van BASF) en de ggo-maïs MON810 (van Monsanto), te verwerpen.

De delegatie van landbouwers werd gisteren ook ontvangen door Waals minister van Landbouw Benoît Lutgen.

Eduardo Campayo Garcia, uit Albacete in Spanje is een bioboer die te maken kreeg met besmetting door ggo-maïs. Zijn getuigenis:

"In 1992 besloot ik mij op de bioteelt toe te leggen. Ik was op een punt gekomen dat ik bang werd van de hoeveelheid pesticiden die ik moest gebruiken om mijn klanten tevreden te stellen. Er mocht geen enkel vlekje op een groente zitten, alles moest onberispelijk zijn en om dat te bereiken was ik afhankelijk van Dow Chemical en andere fabrikanten van chemische producten. Ik heb het geweer van schouder veranderd en ik nu verbouw ik biologische maïs, ajuinen, druiven en look.

In mijn streek in het centrum van Spanje wordt ik geconfronteerd met twee belangrijke problemen: droogte en arme grond. Om het probleem van de droogte op te lossen heb ik een irrigatiesysteem op punt gesteld en voor om de grond te verrijken werk ik met rotatie van verschillende teelten. In 2006 moest ik jammer genoeg vaststellen dat mijn biomaïs besmet was door genetisch gemanipuleerde maïs.

Mijn ervaring is dat maïsstuifmeel zich over een veel grotere afstand verspreidt dan sommige studies beweren en dat maïs veel vaker wordt besmet dan officieel geregistreerd. Biologische maïs zou wel eens kunnen verdwijnen als gevolg van ggo-teelten. In Spanje wordt er veel ggo-maïs geteeld, ik word omringd door ggo-boeren. Ik heb op eigen kosten enkele tests uitgevoerd om de van de oorsprong van de besmetting te identificeren. Ik heb alle velden in straal van 500 meter getest en geen ggo-maïs gevonden. Het stuifmeel van de ggo-maïs kwam dus van verder. Dat is het bewijs dat co-existentie van ggo landbouw en gangbare en biologische landbouw onmogelijk is. Mijn maïs werd besmet en ik weet niet door wie.

De gevolgen waren verschrikkelijk. Ik heb mijn oogst niet kunnen verkopen in op de biologische distributiemarkt, ik heb veel geld uitgegeven aan de tests en ben een grote klant verloren. Ik verbouw al verschillende jaren maïs voor een boer die biologische koeien kweekt. Hij kon mijn maïs in 2006 niet gebruiken en is sindsdien overgeschakeld op ander veevoeder.  Ik ben dus meer dan één oogst kwijt en heb over de hele lijn verloren. Mijn belangrijkste klant wil mijn maïs niet meer omdat er te veel onzekerheid is over de kwaliteit. Bovendien werd mijn rotatiesysteem verstoord. Als ik moet stoppen met de maïsteelt, verlies ik een gewas om af te wisselen. We moeten ons verzetten tegen ggo's zodat bioboeren de kans krijgen om hun werk goed te doen."

Onderwerpen