Indonesië laat regenwoud in rook opgaan

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 3 augustus, 2009
Bosbranden teisteren de Indonesische eilanden Sumatra en Borneo, waarbij de provincie Riau, West- en Centraal-Kalimantan en delen van Celebes het hardst getroffen zijn. De meeste branden zijn opzettelijk aangestoken om land vrij te maken voor palmolieplantages. Daardoor komt een grote hoeveelheid koolstof in de atmosfeer terecht en dreigt een enorme biodiversiteit verloren te gaan.

Een team van Greenpeace Indonesië helpt bij het blussen van de bosbranden.

Oerbossen kunnen meer CO2 opslaan en hebben een grotere biodiversiteit dan alle andere ecosystemen op land. Biodiversiteit helpt de klimaatverandering voorkomen, maar ook de gevolgen ervan opvangen. Indonesië verwoest zijn regewoud echter sneller dan andere landen en staat zo te boek als de derde grootste klimaatvervuiler.   

Een Greenpeaceteam hielp bij de inspanningen van de gemeenschap om het vuur in Kuala Cinaku (Zuid-Riau) te blussen. Het groepje van 15 mensen kon voorlopig slechts de vlammen bedwingen in een gebied van 10 hectare nabij palmolieconcessies, waar recent meer dan 1.000 hectare in rook opging.

Veel van de branden woeden in bosgebieden die onlangs werden toegewezen voor omzetting naar plantages. Het zijn meestal koolstofrijke turfbodems, die in geval van brand beduidend meer CO2 uitstoten dan droge ondergrond. Ook de specifieke dikke smog die met dit vuur gepaard gaat, veroorzaakt flink wat milieuhinder.

Toch laat de Indonesische regering begaan, stelt Greenpeace vast. En dat terwijl de bosbranden deze maand in hevigheid zullen toenemen. In Riau alleen al werden er 2.800 brandhaarden geteld in juli. Het is een jaarlijks terugkerend probleem in het droge seizoen. In 1999 kwam er een wet tegen de branden, met zware straffen voor overtreders. Maar daar is in de praktijk weinig van te merken omwille van corrupte functionarissen en omslachtige wettelijke procedures.

Buffer

President Yudhoyono moet de ogen openen voor de klimaatcrisis en onmiddellijk een moratorium op ontbossing afkondigen. Tijdens zijn tweede ambtstermijn zal hij een sleutelfiguur zijn op de VN-klimaattop in Kopenhagen in december dit jaar. Om te tonen dat het hem menens is, moet de president verhinderen dat palmolie- en papierbedrijven de bossen platbranden. Natuurlijke bossen laten zich namelijk niet zomaar vervangen door nieuwe aanplantingen. Een bos is veel meer dan een koolstofreservoir en een nieuwe plantage kan de functies van een intact, natuurlijk bos niet vervullen.  

Bossen vormen een belangrijke buffer tegen losgeslagen klimaatverandering. Wanneer ze verwoest worden, komt de CO2 die ze opslaan in de atmosfeer terecht en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Door de vernieling van regenwoud in landen als Indonesië te stoppen, kan je de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd met maar liefst een vijfde terugschroeven.

De geïndustrialiseerde landen zijn historisch verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Om ervoor te zorgen dat onze planeet nog een kans maakt, moeten ze minstens 30 miljard dollar per jaar vrijmaken voor de bescherming van de oerwouden. Dichter bij huis moeten ze de eigen uitstoot aan banden leggen.   

Greenpeace stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat het klimaatakkoord, waarover de wereldleiders zich eind dit jaar in Kopenhagen zullen buigen, leidt tot de reële bescherming van oerbossen. 

Lees meer over de bescherming van tropische oerbossen als cruciaal onderdeel in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.