Het IRE-incident: risico van radioactief jodium voor kinderen onderschat

Nieuwsartikel - 28 augustus, 2008
Het IRE-incident: risico van radioactief jodium voor kinderen onderschat. Greenpeace betreurt dat de overheid niet transparant communiceert over de risico's van het vrijgekomen radioactief jodium voor kinderen.

Bij een nucleair incident dringt de tijd altijd en is transparantie noodzakelijk.

Dit weekend werd een verhoogde jodiumlozing vastgesteld bij het IRE (het Instituut voor Radio-elementen) in Fleurus. Eenzelfde hoeveelheid radioactief jodium is voor een kind vele malen gevaarlijker dan voor een volwassene. Volgens de normen (Europese richtlijn 96/29 en besluit Stralingsbescherming 16 juli 2001 (Nederland)) is het gezondheidsrisico voor een kind van 2 tot 7 jaar liefst 22 keer zo hoog als voor een volwassene. Greenpeace beschikt niet over gedetailleerde informatie over de manier waarop de bevolking

wordt blootgesteld aan straling. Maar dit toont wel aan dat voor kinderen het risico bestaat dat de maximale jaarlijkse dosis aanzienlijk overschreden wordt. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verklaarde eerder al dat de stralingsdosis voor volwassenen mogelijk op 20 % van de maximaal toegelaten jaarlijkse dosis ligt.

Greenpeace betreurt dat verschillende autoriteiten tot gisteren verklaarden dat er geen risico was voor de bevolking, terwijl zij reeds op de hoogte waren dat de stralingsdosis mogelijk 160 micro-sievert bedroeg, ofwel 16 % van de maximale toegelaten jaarlijkse dosis. Greenpeace vraagt dat de Belgische bevolking duidelijke informatie krijgt en dat de resultaten van de uitgevoerde analyses publiek worden gemaakt.

Het incident  in Fleurus is de zoveelste illustratie van het disfunctioneren van de nucleaire veiligheid in dit land. Het duurde dagen voordat het FANC werd ingelicht. Sinds 2003 heeft Minister Dewael de hervorming van de nucleaire veiligheid verwaarloosd. Greenpeace eist dringend maatregelen om het FANC de nodige middelen en bevoegdheden te geven en zo de nucleaire veiligheid in België af te dwingen. "Vandaag is de nucleaire autoriteit in dit land een lijdend voorwerp" aldus Jan Vande Putte. "Indien er een ernstig ongeval zou gebeuren in een kerncentrale zijn de gevolgen niet lokaal maar Europees. De politieke verwaarlozing van onze veiligheid is onverantwoord".

Onderwerpen