Gemeenschappelijk protest tegen Bush

Manifestatie brengt vierduizend betogers op de been

Nieuwsartikel - 23 februari, 2005
Het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan België ging gepaard met heel wat protest. Bijna 90 organisaties uit de milieu-, mensenrechten-, Noord-Zuid en vredesbewegingen sloegen de handen in elkaar en trommelden zoveel mogelijk manifestanten op voor twee protestmanifestaties . En met succes: op de wake voor de Amerikaanse ambassade kwamen vierduizend mensen bijeen om te protesteren tegen het rampzalige beleid van Bush.

De manifestaties tegen het beleid van de VS-president brachten vierduizend betogers op de been

De verschillende organisaties hadden zich verenigd in het platform 'Stop Bush' en wilden hun ongerustheid uitdrukken over de negatieve rol die de Verenigde Staten spelen in de de internationale gemeenschap op verschillende terreinen, zoals leefmilieu, mensenrechten, vrede en ontwikkeling. Ook wij wilden onze ongerustheid uiten, niet in het minst over de negatieve rol van Verenigde Staten in de strijd tegen de klimaatverandering. De VS plaatsen zich op het vlak van klimaat buiten de internationale gemeenschap. De grootmacht weigert om over te gaan tot ernstige reducties van broeikasgassen en ondermijnt op die manier de inspanningen die anderen leveren. Als het gaat over broeikasgassen, zijn de Verenigde Staten zelf de grootste vervuiler per capita ter wereld!

Samen met de andere organisaties riepen we al onze vrijwilligers, sympathisanten en donateurs op om het bezoek van VS-president Bush niet ongemerkt te laten voorbijgaan. En met succes! Op de manifestatie voor de Amerikaanse ambassade waren maar liefst vierduizend betogers aanwezig. Er werd onder meer een moment van stilte gehouden om de slachtoffers van de oorlag in Irak te herdenken.

Onderwerpen