Zeg nee tegen ggo-aardappelen in België

Nieuwsartikel - 26 november, 2010
Staan er binnenkort genetisch gemanipuleerde aardappelen op de Belgische akkers? Eten we straks genetisch gemanipuleerde frietjes? Als het van de Duitse chemiereus BASF afhangt wellicht wel.

BASF en de Universiteit Gent bereiden de teelt van ggo-aardappelen in België voor.

Het bedrijf heeft samen met de Universiteit Gent toelating gevraagd voor een veldproef met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Dat is een eerste concrete stap richting de teelt van ggo-aardappelen in België. Gelukkig kan de veldproef nog gestopt worden. En daar kan jij bij helpen, door via onderstaand formulier bezwaar te maken.

De aardappelen werden genetisch gemanipuleerd om ze resistent te maken tegen Phytophthora infestans of de aardappelplaag. Een deel van de aardappelen werd ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen in Nederland, een deel door BASF in Duitsland. De veldproef zelf is het initiatief van vier Vlaamse onderzoeksinstellingen, de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Zij willen nagaan hoe goed de ggo-aardappelen gedijen op de Belgische akkers.

Onnodig en ongewenst

Volgens Greenpeace is de ontwikkeling van ggo-aardappelen onnodig en ongewenst. Onnodig, omdat plaagresistente aardappelen ook gemaakt kunnen worden via klassieke veredelingsmethoden die minder risico's met zich meebrengen dan genetische manipulatie. Er zijn trouwens vandaag al verschillende resistente variëteiten op de markt, zoals Bionica en Sarpo Mira. Ongewenst, omdat het voordeel van ggo's niet opweegt tegenover de nieuwe risico's voor het milieu, de kosten van evaluatie- en controlesystemen, de machtsconcentratie in de agro-industrie en de besmetting van gangbare en biologische producten. Daar wordt niemand beter van, behalve BASF en consoorten.

Maar er is ook goed nieuws. Met jouw steun kunnen we de veldproef stoppen. Tot en met 8 december kan je bezwaar maken tegen de veldproef. Greenpeace, Bioforum Vlaanderen, Nature & Progrès, Wervel en Velt namen de aanvraagdossiers van de Gentse universiteit en BASF onder de loep en zetten de bezwaren op een rijtje.

Laat als burger je stem horen, door via onderstaand formulier het bezwaarschrift in eigen naam te versturen naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U kunt natuurlijk ook uw eigen bezwaren formuleren op basis van de argumenten die in de tekst worden aangereikt, of elementen toevoegen. Indien je landbouwer bent of in de buurt van Wetteren woont, loont het zeker de moeite om dat te vermelden.

Zeg nee tegen genetisch gemanipuleerde aardappelen in België!


Lees de volledige dossiers van de Universiteit Gent en van BASF

Onderwerpen