Onze parlementairen krijgen een andere landbouw voorgeschoteld...

Nieuwsartikel - 31 maart, 2009
Greenpeace nam deel aan een seminarie over het rapport van het International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD). Het seminarie werd georganiseerd door talrijke organisaties waaronder SOS faim, 11.11.11 en Oxfam Solidariteit. Het seminarie richtte zich vooral naar de Belgische parlementairen en stelde de toekomst van de landbouw in vraag: industrieel of duurzaam?

Duurzame landbouw: een middel om de honger in de wereld te bestrijden.

Om op die vraag te antwoorden werden de resultaten van het rapport van het IAASTD toegelicht verschillende sprekers. Dat rapport werd in 2008 gepubliceerd door een groep van internationale experts en roept op om onze manier van landbouw voeren fundamenteel te veranderen. Enkel op die manier kunnen we stijgende voedselprijzen, honger, sociale ongelijkheid en milieurampen tegengaan. Het rapport veroordeelt de vernietigende praktijken die de landbouw domineren en bevestigt dat genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) geen belangrijke rol zullen spelen in het oplossen van belangrijke problemen als honger en armoede.

Het rapport bewijst dat we meer en kwalitatiever voedsel kunnen produceren zonder dat de traditie en natuurlijke rijkdom bedreigd worden. De landbouw van de toekomst moet de biodiversiteit stimuleren en de traditie respecteren en de rijkdom van de natuur gebruiken in plaats van tegen te werken. Om de landbouwproductie te bevorderen moet eerst de toegang tot grond gewaarborgd worden, de lokale markten beter georganiseerd worden en geïnvesteerd worden in onderzoek naar traditionele planten... In de meer dan tien jaar dat ggo's bestaan hebben ze nog nergens bewezen dat ze een bijdrage kunnen leveren in het welzijn van de landbouwers en de bevolking. Die illusie moet doorprikt worden. De 400 experts van het IAASTD staan trouwens wantrouwig tegenover licenties voor ggo's en uiten hun bezorgdheid over de mogelijke problemen die kunnen ontstaan wanneer ggo-teelten naburige gangbare of bioteelten besmetten.

Meer informatie over de conclusies van het rapport vindt u in onderstaande documenten:

Executive Summary of the IAASTD Synthesis Report

Greenpeace briefing - The UN Agriculture Assessment: Results and Recommendations

Onderwerpen