Levensduurverlenging kerncentrales vormt het probleem, niet de oplossing

Persbericht - 10 maart, 2011
Doordat ons elektriciteitssysteem gedomineerd wordt door kernenergie, is er een probleem met het Belgische energiesysteem. Daarom moeten we vasthouden aan de wet op de kernuitstap en de nucleaire monopoliewinsten belasten. Dat stellen de milieuorganisaties Greenpeace, WWF, BBL en IEW in een reactie op het rapport van het Internationaal Energie Agentschap dat een levensduurverlening van de kerncentrales bepleit. Bovenal moeten zowel de federale als de gewestregeringen resoluut de kaart trekken van energiebesparing, hernieuwbare energie en investeringen in een aangepast elektriciteitsnetwerk. Enkel deze combinatie kan ons behoeden voor een elektriciteitstekort of uit de pan rijzende energieprijzen.

Kernuitstap noodzakelijk voor energiezekerheid

“Stellen dat we de kerncentrales langer moeten openhouden om onze bevoorradingszekerheid veilig te stellen, is de wereld op zijn kop”, zegt Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu. Er zitten voldoende investeringen in de pijplijn om de eerste reeks kerncentrales in 2015 zonder problemen te sluiten. Door de onzekerheid over de kernuitstap is er echter geen stabiel investeringsklimaat voor nieuwe spelers. Een verlenging van de levensduur van de kerncentrales bestendigt de monopoliepositie van Electrabel en zet een rem op de noodzakelijke transitie van ons energiesysteem naar een meer duurzame en gedecentraliseerde hernieuwbare energievoorziening.

Sluiting kerncentrales en klimaatdoelstellingen gaan hand in hand

“Bovendien kunnen we perfect de kerncentrales sluiten en onze klimaatdoelstellingen halen”, aldus Eloi Glorieux van Greenpeace. Een hoog percentage kernenergie staat absoluut niet garant voor een lage CO2-uitstoot. België, dat meer dan de helft van zijn elektriciteit met kernenergie opwekt, stoot per inwoner ongeveer 10 ton CO2 uit, dezelfde uitstoot als Nederland dat slechts 9% van zijn elektriciteit haalt uit kernenergie.

Hét sleutelelement in de strijd tegen de klimaatverandering is energiebesparing. En daar wringt in ons land het schoentje. België is één van de grootste energieslokoppen van Europa. Willen we de klimaatdoelstellingen binnen bereik houden, hebben we dringend nood aan een gecoördineerd en onderbouwd Belgische energie- en klimaatbeleid. “En, daar heeft het IEA het absoluut bij het rechte eind”, zo stelt Sara Van Dyck. “Ons land heeft dringend nood aan een geïntegreerd energie- en klimaatbeleid met een veel betere afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus.”

Met kernenergie had België de hoogste energiefactuur

Sinds de indienstname van de kerncentrales in 1975 behoort de energiefactuur van de Belgische gezinnen steevast tot de hoogste van alle OESO-landen. De reden is dat de consumenten de vervroegde afschrijving van de peperdure kerncentrales hebben betaald ten voordele van Electrabel. Die afgeschreven kerncentrales produceren nu dus relatief goedkope stroom, maar het voordeel daarvan komt enkel ten goede aan GDF-Suez/Electrabel. Door haar quasi-monopoliepositie kan deze ondertussen Franse multinational het zich veroorloven om hoge tarieven te blijven aanrekenen. Een verlenging van de levensduur van de kerncentrales bestendigt deze toestand.

Het mag geen toeval heten dat het IEA rapport, dat al dateert uit 2009, verschijnt in de nasleep van de Panorama-uitzending over de falende Belgische elektriciteitsmarkt. Na het pleidooi van premier Leterme voor een levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales, springt nu ook het Internationaal Energieagentschap op de nucleaire kar. “Hiermee zullen we de problemen van de Belgische energiemarkt enkel bevestigen”, aldus Eloi Glorieux van Greenpeace.

Onderwerpen