Kernuitstap: het begin van een duurzame energietoekomst?

1 reactie
Nieuwsartikel - 31 oktober, 2011
Zondag beslisten de regeringsonderhandelaars om het principe van de wet op de kernuitstap te respecteren. Een goed uitgangspunt, op voorwaarde dat er geen manoeuvres komen om de uitvoering te vertragen.

België kan nu zoals Duitsland een echte energierevolutie starten.

Na de schandalige chantage van GDF Suez-Electrabel in de afgelopen weken kunnen onze politici bewijzen dat de duurzame toekomst van het land hen dierbaarder is dan het winstbejag van een buitenlandse multinational. Tijd voor onze politici om de daad bij het woord te voegen en vanaf nu volop in te zetten op energiebesparing en ruimte te maken voor duurzame investeringen.

Hoe zat dat weer met de wet op de kernuitstap uit 2003? De drie oudste reactoren (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1) worden in 2015 gesloten en ook de overige vier reactoren gaan dicht tussen 2022 en 2025. Deze timing wordt bevestigd, maar de onderhandelaars houden een stok achter de deur: als er in 2015 onvoldoende alternatieven voorhanden zijn, wordt de sluiting van de drie oudste reactoren opschoven naar 2017 of zelfs later.

Energierevolutie

Toch is het in de eerste plaats veelbelovend nieuws. België kan nu zoals Duitsland een echte energierevolutie starten, met de creatie van vele toekomstgerichte en duurzame jobs in nieuwe en moderne technologieën. Alleen door de kerncentrales zoals voorzien te sluiten, krijgen duurzame producenten een echte kans op de Belgische energiemarkt. Het 'uitrustingsplan' dat zal worden opgesteld om deze sluiting op een socio-economisch aanvaardbare wijze te begeleiden, moet effectief een garantie bieden aan investeerders in nieuwe duurzame productiecapactiteit en mag geen schaamlapje worden om de kerncentrales langer open te houden.

Energiebesparing

Greenpeace zal er samen met het platform Stop and Go op toezien dat een toekomstgericht energiebeleid effectief vorm krijgt. België heeft enorm veel potentieel voor het besparen van energie. Dit moet dan ook bovenaan de agenda van het federale en regionale niveau komen. Bovendien moet de regering een toekomstgericht energiebeleid op poten zetten.Zo'n beleid moet een duidelijk investeringskader bieden en zorgen dat hernieuwbare energie verder kan groeien.

Petitie

In de nasleep van de kernramp in Fukushima startte Greenpeace met een petitie tegen kernenergie. Op 21 oktober konden we samen met andere organisaties onder de koepel van Stop and Go 100.000 handtekeningen afgeven aan formateur Di Rupo. Een sterk signaal, dat ook de regeringsonderhandelaars niet konden negeren.

Is de kernuitstap wel haalbaar?

Velen stellen zich vragen bij de haalbaarheid van de aangekondigde terugtrekking uit kernenergie. De oudste drie reactoren sluiten in 2015 zou geen problemen mogen opleveren. Samen produceren die 15.000 GWh. Als men alle projecten die al gerealiseerd zijn of momenteel gerealiseerd worden, in aanmerking neemt, komt men tot een volstrekt vergelijkbare elektriciteitsproductie, die opgewekt wordt door hernieuwbare energiebronnen (zoals windmolens, biomassa en zonne-energie) en efficiënte, weinig vervuilende gascentrales.

Een geslaagde kernuitstap vereist wel actie op twee fronten. Er moet absoluut energie worden bespaard. Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. België loopt zover achter op dit gebied dat het zijn inspanningen kan verdubbelen en er voluit voor kan gaan. Wat de 'zuivere besparingen' betreft, denken we bijvoorbeeld aan woningisolatie. Algemeen moet de energie-efficiëntie van onze elektrische apparaten omhoog. Bijvoorbeeld spaarlampen en A++ koelkasten dragen hiertoe bij. Deze technologieën zijn nog niet wijdverbreid en wij moeten het gebruik ervan stimuleren.

Blijft de vraag: hoe kunnen we van een gecentraliseerd energieproductiesysteem (kernenergie) overstappen op een gedecentraliseerd systeem, dat beter aangepast is aan schommelingen in de vraag en dat stevig verankerd is op Europees vlak? Hernieuwbare energiebronnen zijn zeer verscheiden en kunnen onderling gecombineerd worden. Hiermee kunnen wij een intelligent energieproductiesysteem ontwikkelen om vraag en aanbod op een flexibele manier op elkaar af te stemmen.

Voor windenergie is er in ons land zeker nog een potentieel. Op zee is het potentieel voor windmolenparken nog vele malen groter. Als het niet waait bij Zeebrugge, dan waait het misschien wel in Schotland. Greenpeace heeft zich gebogen over het onderling verbinden van windmolenparken in de Noordzee en sindsdien wint dit idee terrein.

Vermits we een dichtbevolkt land zijn hebben we veel daken waar zowel photovoltaïsche als thermische zonnepanelen op kunnen geïnstalleerd worden. Geothermische energie, waterkracht, golfenergie: al deze energievormen bieden mogelijkheden. Door het uitstellen van de kernuitstap, konden ze tot nu toe niet voldoende ontwikkeld worden. Daarom is het belangrijk dat investeerders een duidelijk kader krijgen.

Ook voor de overgangsperiode bestaan er al oplossingen. Greenpeace heeft in de voorbije jaren tal van studies aan deze problematiek gewijd, onder de noemer Energy [R]evolution. Gas blijkt daarbij de overgangsenergie bij uitstek te zijn. Die oplossing is niet ideaal, maar veel beter dan kernenergie of steenkool en een aantal nieuwe centrales van het type STEG (stoom- en gasturbine-installatie) en WKK's (warmtekrachtkoppeling) zijn heel efficiënt.

Kortom, er zijn geen goeie redenen om de voorziene kernuitstap uit te stellen. Onze politici hebben nu de kans om deze achterhaalde, vervuilende vorm van energie in te ruilen voor een betrouwbaar en toekomstgericht model.

Steun ons

We zijn volledig afhankelijk van de steun van mensen zoals jij om ons werk mogelijk te maken.

 

Onderwerpen
1 reactie Reageren

(Niet-geregistreerd) samson zegt:

Nieuwe gasinstallaties zijn inderdaad nodig om hernieuwbare energievormen te ondersteunen. En als de gasprijs niet meer zou gekoppeld zijn aan de olie...

Geplaatst 9 november, 2011 om 23:26 Misbruik melden Reageer

Lees meer Lees minder

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.