Stem voor de Belgische Klimaatoscars

Oscaruitreiking op 4 oktober in Brussel

Nieuwsartikel - 6 juni, 2004
Op 2 juni 2004 kreeg Loyola de Palacio, vice-voorzitster van de Europese Commissie, de 'Climate Killer Award' van de milieugroepen Friends of the Earth Europe, Climate Action Network Europe en Voor Moeder Aarde vzw.

Carbon Dino-actie: Wees geen fossiel! Onderneem actie tegen klimaatverandering

Deze Spaanse EU-Commissaris is verantwoordelijk voor Energie and Transport. Ze krijgt de 'prijs' voor haar herhaalde inspanningen om het engagement van de EU rond het Kyoto Protocol te destabiliseren, terwijl ze anderzijds fossiele brandstoffen en atoomenergie blijft promoten. Deze Europese prijsuitreiking gebeurde onder het toeziend oog van een enorme dinosaurus die de komende maanden 21 Europese landen aandoet.

En de Belgische Klimaat Oscar gaat naar ...

Ook in België lopen er mensen en/of bedrijven rond die in aanmerking komen voor een Klimaat Oscar! In samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen nomineerde Greenpeace België 10 mensen en/of bedrijven omwille van hun conservatief beleid. Onder de genomineerden onder andere Fientje Moerman (VLD), Pieter De Crem (CD&V), Ryanair en Electrabel/Suez.

Breng zelf je stem uit!

Maar als het goed is, zeggen we het ook: je kan ook mensen en/of bedrijven nomineren die wel positieve acties ondernemen tegen de klimaatverandering.

De Belgische prijsuitreiking vindt plaats op maandag 4 oktober, met een nieuw bezoek van de dinosaurus aan ons land.

De "Climate Killer Oscar" heeft de vorm van een dinosaurus, en staat symbool voor de vervuilende en verouderde productiewijzen, die gebruik maken van fossiele brandstoffen. Deze technieken zijn voorbijgestreefd en behoren volgens de milieuorganisaties, net als de dinosauriërs tot het verleden.

Europese petitie: "Tien eisen voor duurzame energie"

Tijdens deze Europese tour loopt ook een petitie-actie rond 'Tien eisen voor duurzame energie'. De ondertekende petities zullen op het einde van de tour overhandigd worden aan de nieuwe Europese commissaris voor energie. Vergeet dus niet ze te ondertekenen!

Onderwerpen