Daar is de kolencentrale van E.ON opnieuw

Nieuwsartikel - 23 juni, 2010
Had de Vlaamse minister-president Kris Peeters in november niet verklaard dat er geen nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen zou komen? Toch legt de Duitse energiereus E.ON zijn plannen voor een kolencentrale in de Antwerpse haven opnieuw op de tafel.

Hoorzitting over de plannen van E.ON voor een nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen. Ook Greenpeace was aanwezig in het districtshuis van Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

De bouw van een nieuwe steenkoolcentrale valt op geen enkele manier te verzoenen met de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen. De geplande centrale zal jaarlijks 6,3 miljoen ton CO2 de lucht inblazen. Dit komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen wagens of 8 % van de totale CO2-uitstoot in Vlaanderen. Er zouden ook grote hoeveelheden fijn stof vrijkomen.

De belofte van E.ON om CO2 af te vangen en op te slaan, is irrelevant. De techniek hiervoor zal volgens de meest optimistische schattingen pas in 2020 op commerciële schaal beschikbaar zijn. Vanaf 2015 moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen beginnen dalen, willen we onomkeerbare klimaatverandering afwenden. Het is dus onverantwoord om nu zonder garantie van opslag van CO2 een bijkomende steenkoolcentrale te bouwen. De beloofde techniek is bovendien erg duur en zal een negatieve impact hebben op het energierendement en het waterverbruik van de centrale. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het transport en de opslag van CO2 nog hoogst onzeker.

Nieuwe argumenten

Niet enkel de broeikasgassen vormen een probleem. Antwerpen is momenteel al een knelpuntregio op het vlak van luchtverontreiniging en fijn stof. Zo werd ons land door Europa nog op het matje geroepen omdat we niet voldoen aan de normen voor fijn stof.

Nadat de eerste aanvraag van E.ON werd afgewezen, verzint het bedrijf nu een aantal nieuwe ‘argumenten’ om alsnog zijn slag thuis te halen. Het belangrijkste argument is ongetwijfeld dat het E.ON-project een belangrijke randvoorwaarde is voor het aantrekken van nieuwe investeringen naar chemiebedrijf Bayer. Dit omdat Bayer gebruik zou kunnen maken van de warmte en stoom op de site. Als Bayer daar nood aan heeft, bestaan er alternatieven, zoals hernieuwbare energie of een gasgestookte centrale. Deze alternatieven scoren in het milieueffectenrapport nochtans op alle milieuaspecten beter. Deze alternatieven worden door E.ON zonder schroom naar de prullenmand verwezen.

Wij dienen samen met Bond Beter Leefmilieu, WWF en Natuurpunt bezwaar in tegen de milieuvergunningsaanvraag. De milieuorganisaties rekenen erop dat minister-president Peeters woord houdt en de plannen voor de bouw van een nieuwe steenkoolcentrale in Antwerpen afkeurt. Zo niet dwingt hij Vlaanderen op een klimaatschadelijk pad.

Bezwaarschrift

Ook jij kan bezwaar aantekenen, je hoeft niet noodzakelijk in Antwerpen te wonen. Je kan dit model overnemen, en er je handtekening en adres onderzetten. Maar ideaal is als je zelf een gepersonaliseerd bezwaarschrift indient.

Je bezwaarschrift moet voor 3 juli bij het Antwerpse provincie bestuur zijn.

Provinciebestuur Antwerpen
Dienst Milieuvergunningen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Onderwerpen