Historische kans om de klimaatverandering af te wenden verkwanseld

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 19 december, 2009
Greenpeace keurt de arrogantie af waarmee de leiders van de machtigste landen de rest van de wereld voor een ‘te nemen of te laten’-akkoord plaatsen. Op weg naar de luchthaven verklaarden ze dat de top in Kopenhagen voorbij is, terwijl dat niet het geval is.

De Kleine Zeemeermin hekelt de uitkomst van de klimaattop in Kopenhagen.

Afgelopen nacht stelden de onderhandelaars nog alles in het werk om het statuut van het zogehete "Kopenhagenakkoord" te doorgronden. Voor Greenpeace is het nu duidelijk dat de internationale gemeenschap met een ongelooflijke crisis van leiderschap kampt. In plaats van rond de tafel te gaan zitten om de toekomst van honderden miljoenen mensen veilig te stellen met een historisch verdrag dat beantwoordt aan de urgentie van de klimaatverandering, hebben de wereldleiders de huidige en toekomstige generaties verraden. De strijd tegen de klimaatverandering wordt er alleen maar moeilijker door.

Sommigen bestempelen het Kopenhagenakkoord als een 'stap vooruit'. Dat is het niet. Het is zelfs niet formeel aangenomen door de Conferentie van Partijen (COP), het uitvoerend orgaan van de conferentie. Het verdrag bevat geen enkele ernstige maatregel voor de reductie van broeikasgassen in de geïndustrialiseerde landen. Dat is een belangrijke toegeving aan de industriële sectoren die het klimaat vervuilen, in het bijzonder die van de fossiele brandstoffen die onophoudelijk het akkoord ondermijnen. Vandaag krijgen zij opnieuw een toelating om te vervuilen.

Toch vallen er ook enkele positieve punten op te tekenen. Het akkoord voorziet in de oprichting van een nieuw financieringsmechanisme voor het klimaat en erkent de nood aan enorme bedragen - tot 100 miljard dollar per jaar - waarmee ontwikkelingslanden dan hun bossen kunnen beschermen, naar een koolstofarme economie kunnen evolueren en waarmee ze zich kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bovendien hebben de ontwikkelingslanden aanvaard om vrijwillig maatregelen te nemen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om tegelijk deze maatregelen te versterken wanneer ze steun krijgen van de geïndustrialiseerde landen. De conferentie is afgelopen zonder een oplossing om te komen tot een bindend akkoord.

Hoewel de gesprekken volgend jaar voortduren, is het feit dat de onderhandelde doelstellingen van Kopenhagen geen bindend karakter kregen een historisch gemiste kans. Het is jammer dat België niet feller de Europese ambities heeft verdedigd. Ons land neemt in de tweede helft 2010 het Europese voorzitterschap waar, en moet begrijpen dat het deze gelegenheid kan aangrijpen om de fouten van Kopenhagen recht te zetten. België moet tijdens zijn voorzitterschap alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de volgende afspraak in Mexico uitmondt in een evenwichtig en bindend akkoord, dat er vandaag al had moeten zijn.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.