Biologische bloemen tegen ggo-maïs van Monsanto

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 27 april, 2010
Actievoerders van Greenpeace zaaiden dinsdagochtend biologisch bloemen op een proefveld van de Vlaamse overheid in Wetteren. Op die manier bemoeilijken ze het inzaaien van genetisch gewijzigde maïs, voorzien voor later op de dag. Omwille van de milieurisico's hebben zes EU-lidstaten de teelt van de ggo-maïs in kwestie verboden. We vragen dat Vlaanderen deze zinloze publiciteitsstunt stopzet en investeert in duurzame landbouw.

Actievoerders van Greenpeace zaaien biologisch bloemen op een proefveld van de Vlaamse overheid in Wetteren.

De Vlaamse overheid wil in Wetteren ggo-maïs inzaaien om de toepasbaarheid van de co-existentieregels in de praktijk uit te testen. Co-existentie slaat op het naast elkaar bestaan van ggo-, conventionele en biologische gewassen. Volgens Greenpeace is co-existentie een fabeltje. De ervaringen in Spanje, het enige Europese land waar ggo-maïs op grote schaal geteeld wordt, tonen dat besmetting van conventionele en biologische maïs onvermijdelijk is. De enige manier om besmetting volledig te voorkomen, is ggo's uit de landbouw en uit de voedselketen te weren.

Een tiental actievoerders is het proefveld van de overheid opgegaan. Ze zaaiden er biologische bloemen en ontvouwden verschillende spandoeken met de slogan “Zaai veilig of zaai niet”. Op die manier bemoeilijken ze het inzaaien van de ggo-maïs.

Negatieve gevolgen voor milieu

Bij de veiligheid van de gebruikte ggo-maïs rijzen ernstige vraagtekens. Het gaat om MON810, ontwikkeld door de Amerikaanse chemiereus Monsanto. MON810 bevat een gen voor de aanmaak van een pesticide tegen de Europese stengelboorder, een belangrijke maïsplaag. Dit insect komt evenwel niet voor in België. In 1998 werd de teelt van MON810 voor de duur van tien jaar toegelaten in de EU. Sindsdien zijn er verschillende studies verschenen die wijzen op negatieve milieu-effecten van MON810. Zo blijkt er bijvoorbeeld een reële kans te zijn dat ook andere insecten worden getroffen door het pesticide.

De toelating voor MON810 is verlopen sinds eind 2008. Over de hernieuwing ervan bestaat in de EU geen eensgezindheid. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Hongarije en Griekenland hebben omwille van milieurisico's de teelt van MON810 verboden. Bij ons is het verrassend genoeg de overheid die de variëteit inzaait. In Vlaanderen wegen de belangen van Monsanto blijkbaar zwaarder door dan de risico's voor het milieu en de gezondheid.

Duurzame landbouw

In plaats van schaarse middelen te verspillen aan zinloze publiciteitsstunts, zou Vlaanderen beter een kijkje nemen naar de aanbevelingen van de door de VN gesponsorde IAASTD, de meest omvangrijke evaluatie van de wereldwijde landbouw ooit. Ze pleit voor kleinschalige duurzame landbouwpraktijken om de groeiende wereldbevolking te voeden zonder de natuurlijke hulpbronnen waarvan we allen afhankelijk zijn, uit te putten.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.