Een netwerk van zeereservaten op Google Earth en een rode lijst van vis die beter in zee blijft

Nieuwsartikel - 6 juli, 2008
Greenpeace zet zich in voor de oceanen op zee, aan land en zelfs in de lucht! In de Stille Oceaan en de Middellandse Zee strijden onze schepen tegen de problemen. Aan land informeren we consumenten en handelaars over welke vissoorten consumenten en verkopers beter vermijden. Op Google Earth geven we een overzicht vanuit de lucht op de oplossing om onze oceanen te redden: een wereldwijd netwerk van zeereservaten.

Greenpeace activisten tonen een spandoek onder water in het Apo Island Marine Reserve in de Filippijnen om de dringende nood aan zeerreservaten te promoten. Apo Island staat internationaal bekend als een model van een zeereservaat dat door de gemeenschap wordt beheerd.

Zeereservaten als oplossing voor overbevissing

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat zeereservaten een belangrijke rol spelen in het tegengaan van overbevissing. Zeereservaten zijn dringend nodig voor de bescherming van al het zeeleven en hun natuurlijke omgeving. Zeereservaten zijn zee- of oceaangebieden die afgesloten zijn voor alle commerciële en recreatieve activiteiten, waar de natuur haar gang kan gaan en het zeeleven zich kan herstellen. En dat geldt voor al het zeeleven, zoals walvissen, zeehonden, vogels, vissen en het leven op de bodem.

Het is belangrijk dat het instellen van zeereservaten op grote schaal gebeurt. Daarom pleit Greenpeace voor een wereldwijd netwerk van zeereservaten, 40% van het zeeoppervlak, waarin kwetsbare en belangrijke gebieden worden opgenomen. Buiten de zeereservaten moet gewerkt worden aan een duurzaam beheer van de zee en het zeeleven.

In de Stille Oceaan

De laatste maanden is het Greenpeaceschip de Esperanza in de Stille Oceaan actief geweest om de overbevissing van de geelvin- en de grootoogtonijn aan de kaak te stellen. De vredezame directe acties tegen vissersvloten van Taiwan, Korea, Spanje en de Verenigde staten hebben resultaat gehad. 9 eilanden in de Stille Oceaan ondersteunen het plan van Greenpeace en roepen een document in te leven die de visvergunningen in hun nationale wateren moet versterken.

De Middellandse Zee

Ondertussen ging een ander Greenpeaceschip, de Artic Sunrise, in de Middellandse zee de strijd aan met de tonijnvissers.  Illegale overbevissing brengt de visserij er tot op de rand van instorting.  Greenpeace pleit voor een volledige sluiting van de huidige visserij, totdat er een degelijk visbeleid op tafel komt, inclusief zeereservaten en broedplaatsen voor de blauwvintonijn.  Dit heeft tot een hevige confrontatie geleid tussen 3 Turkse visserschepen en de Artic Sunrise.

We konden hen jammer genoeg niet duidelijk maken dat Greenpeace eigenlijk aan de kant van de vissers staat. We roepen vandaag op tot zeereservaten om er voor te zorgen dat er morgen ook nog vis is.

Vanuit de lucht

Non profit organisaties, zoals Greenpeace, kunnen via het Google EarthOutreach programme een eigen informatielaag koppelen aan GoogleEarth. Greenpeace biedt op deze manier een overzicht van zeereservaten wereldwijd.

Bekijk het overzicht van de verschillende zeereservaten op Google Earth

Bekijk een gedetaillleerde kaart van de reservaten in de Middellandse Zee

In het rood, vis die beter in zee blijft

Al te vaak blijven we onwetend achter als we proberen uit te zoeken welke vis in de rekken van de supermarkt duurzaam is. Tot voor kort was het bijna onmogelijk om dat te weten te komen. Greenpeace biedt nu een internationale rode lijst van vissoorten die zowel consumenten als verkopers beter zouden vermijden.

Raadpleeg de internationale rode lijst van vissoorten