Windmolenparken in de Noordzee zijn cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

Nieuwsartikel - 2 september, 2008
Als Europa de strijd wil aangaan tegen de klimaatverandering en kiezen voor een groene toekomst, moeten we dringend investeren in een netwerk van windmolenparken in de Noordzee. Dat blijkt uit de Greenpeacestudie “[R]evolutie in het elektriciteitsnet van de Noordzeelanden”. Bekijk ook het verslag van de persconferentie op video!

Windmolenpark voor de Deense kust

Een stroomnet in de Noordzee is een betrouwbaar alternatief voor vervuilende steenkool- en kernenergie. Een stroomnet van onderzeese kabels van 6200 kilometer kan de verbinding maken tussen de windmolenparken van zeven Noordzeelanden: België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland,  Nederland, Denemarken en Noorwegen. Windenergie is een variabele energiebron. Maar de Greenpeacestudie toont aan dat die schommelingen gedeeltelijk kunnen worden weggewerkt door verschillende windmolenparken in de Noordzee met elkaar te verbinden. Bovendien kan een offshore elektriciteitsnet de stroom uit verschillende hernieuwbare bronnen combineren, zoals windenergie met waterkracht uit Noorwegen.  

De Greenpeacestudie is gebaseerd op metingen van de windsnelheid over de hele Noordzee en gaat uit van een netwerk van 118 windmolenparken waarvoor we slechts 1,2% van de totale oppervlakte van de Noordzee nodig hebben. Die windmolenparken kunnen groene stroom opwekken voor tientallen miljoenen Europese gezinnen. Dat komt overeen met de stroomproductie van een veertigtal vervuilende steenkool- of kerncentrales.

Er zijn fundamentele veranderingen nodig in de productie van energie als we de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering willen afwenden. De Greenpeacestudie bewijst dat windenergie een belangrijk deel van de oplossing kan bieden. Greenpeace wil politici dan ook aanmoedigen om een gecoördineerde Europese aanpak uit te werken voor de ontwikkeling van offshore windenergie in de Noordzee.

Download de Nederlandse inleiding tot de studie "[R]evolutie in het elektriciteitsnet van de Noordzeelanden"

De topologie ven het onderzeese stroomnet dat gedefinieerd wordt in de studie kunt u consulteren in dit document.

Onderwerpen