Greenpeace ondersteunt manifest voor behoud open ruimte

Nieuwsartikel - 17 maart, 2009
Meer dan dertig verenigingen en actiegroepen, waaronder Greenpeace, bundelen hun krachten voor het behoud van open ruimte en "ademruimte". Het manifest OpenRuimte AdemRuimte verduidelijkt hun standpunt en de website www.openruimteademruimte.be brengt de probleemgebieden in kaart. U kunt deze actie steunen door het manifest te ondertekenen.

OpenRuimte Ademruimte, een manifest voor het behoud van open ruimte

In heel Vlaanderen lopen grote infrastructuurprojecten en worden er nog meer gepland, zoals bijvoorbeeld een eventuele verbreding van de Ring rond Brussel. De deelnemers van OpenRuimte AdemRuimte zijn niet per definitie gekant tegen grote infrastructuurwerken, maar maken zich grote zorgen over de huidige gang van zaken. OpenRuimte AdemRuimte wil alle problemen niet afzonderlijk oplossen, maar wil samen een breder maatschappelijk draagvlak creëren voor een duurzame investeringspolitiek op vlak van grote infrastructuurwerken op Vlaams niveau.

Manifest

Het manifest verwoordt het zo: "Open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. Gezonde lucht ook. In geen enkele andere Europese regio liggen wegen, woonwijken en industrie zo kriskras door elkaar. Nergens is het wegennet zo dicht of is het tekort aan zuivere lucht, bossen, natuur en open landschappen zo nijpend. In geen enkele andere regio is de nood aan een weldoordachte ruimtelijke ordening zo groot. Toch gaat de aanslag op de open ruimte in Vlaanderen onverminderd voort. Elke dag verdwijnt er 7,5 hectare open ruimte onder asfalt, steen en beton. Dat is de oppervlakte van 11 voetbalvelden. Dag in, dag uit. We hebben duidelijk nood aan open ruimte. Aan ademruimte."

Het manifest in 5 punten:

  • Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. Toch gaat de aanslag op open ruimte onverminderd voort.
  • Het bestuur is het overzicht over de vele nieuwe projecten en de gevolgen voor mobiliteit, gezondheid en milieu kwijt.
  • Enkel inzetten op logistiek is zowel economisch als ecologisch onverstandig. Vlaanderen moet kiezen voor economische activiteiten die toenemende welvaart koppelen aan lagere milieudruk.
  • Meer wegen zorgen niet voor vlotter auto- en vrachtverkeer. Ze zuigen nog meer verkeer aan. Genereer geen nieuwe verkeersstromen, maar vermijd ze, bouw de behoefte af. 
  • Herstel milieu- en mobiliteitseffectenrapporten in ere.

Conclusie

Een modern, toekomstgericht en welvarend Vlaanderen met bruisende steden en gemeenten en een sterke economie is mogelijk. Hiervoor moeten we onze landschappen of onze restende natuur niet verpesten. Ook het verkeer, fijn stof, uitstoot van broeikasgassen, lawaai en de druk op de gezondheid moeten niet toenemen voor een welvarend Vlaanderen.

Het is hoog tijd is om het debat te openen over de keuzes waar Vlaanderen voor staat.

Lees het volledige manifest op www.openruimteademruimte.be.

Website

Op de website www.openruimteademruimte.be staat een overzichtkaart van de geplande infrastructuurwerken. Deze werken zullen nog meer open ruimte wegroven en de druk op onze (lucht)wegen nog vergroten. Want bijna al deze werken zullen meer verkeer en bijgevolg ook meer luchtvervuiling generen. Per project vindt u informatie over de bedreigde locatie. U leest waarvoor dat stukje natuur moet verdwijnen: een weg, een kantorenpark, een winkelcentrum,… De stand van zaken, het alternatief  en de reeds gevoerde acties worden toegelicht. Elk stukje open ruimte wordt verdedigd door een vereniging of actiegroep. Een overzicht van de verenigingen die Openruimte Ademruimte steunen vindt u ook op de website terug. 

www.openruimteademruimte.be

Ben u ook bezorgd over de ondoordachte manier waarop beslag gelegd wordt op onze natuur? Onderteken dan het manifest op de website www.openruimteademruimte.be.