Opgewerkt kernafval keert terug naar ons land

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 9 juni, 2010
De Kempen mag zich opmaken voor een nieuwe reeks transporten met radioactief afval dat uit de Franse opwerkingsfabriek van La Hague naar de site van Belgoprocess in Dessel zal terugkeren. Het eerste afvaltransport van 48 containers vindt reeds tussen 15 en 19 juni plaats. Er bestaat nog geen oplossing voor eeuwig stralend kernafval.

De eerste lading kernafval dat terugkeert uit Frankrijk. Zulke transporten houden grote veiligheidsrisico's in.

Het nucleaire afval is afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstofstaven van de kerncentrales van Doel en Tihange. De opwerking gebeurde in het Normandische La Hague en is veruit de meest vervuilende stap uit de ganse kernbrandstofketen. Niet alleen ontstaan bij opwerking grote hoeveelheden extra kernafval, bovendien wordt een aanzienlijk deel ervan rechtstreeks in de lucht en de oceaan geloosd. Opwerking, dat lange tijd als een beheersoptie voor radioactief afval werd voorgesteld, vergroot op die wijze het kernafvalprobleem.

Risicovolle transporten

Net als het verglaasde hoogradioactief afval, dat in de loop van de afgelopen jaren reeds werd gerepatrieerd en voorlopig door Belgoprocess in Dessel wordt opgeslagen, blijft het gecompacteerde middelactief afval van de huidige transporten gedurende honderdduizenden jaren gevaarlijke straling afgeven. Dit afval blijft langer radioactief dan de beschavingsgeschiedenis van de mens, die 'amper' 200.000 jaar geleden op aarde verscheen. Momenteel bestaat nergens ter wereld een gegarandeerd veilige oplossing voor dit afval. Ook het concept van de berging in ondergrondse kleilagen, dat door het nucleair establishment momenteel als dé oplossing gepromoot wordt, biedt over een dergelijke tijdspanne geen enkele garantie.

We zijn het eens met het principe dat ieder land dat radioactief afval produceert er zelf de verantwoordelijkheid voor moet dragen. De gebruikte kernbrandstof had in de eerste plaats nooit naar La Hague verscheept mogen worden. Dit soort transporten houden steeds grote veiligheidsrisisco's in. Greenpeace zal dit aangekondigde transport van gecompacteerd langlevend middelactief kernafval van nabij volgen.

Nucleaire erfenis

De meest dringende maatregel is de productie van nog meer langlevend kernafval zo snel mogelijk te stoppen. Dit type van kernafval is bijna volledig afkomstig van de kernenergiegebonden installaties, zoals de kerncentrales, de kernbrandstoffabrieken en de opwerkingsfabrieken. Kerncentrales leveren voor enkele tientallen jaren elektriciteit, maar hun nucleaire erfenis blijft de gezondheid en het welzijn van vele duizenden generaties hypothekeren. Dit is ethisch totaal onverantwoord.

Greenpeace roept de politieke partijen dan ook op om in het nieuwe regeerakkoord de wet op de kernuitstap te verankeren. Dit betekent dat de kerncentrales ten laatste na 40 jaar operationele dienst definitief gesloten worden en de levensduur van de oude reactoren niet wordt verlengd. De oudste reactoren kunnen alvast zonder enig gevaar voor onze energiebevoorrading in 2015 gesloten worden.

Laat NIRAS weten wat je van zijn Afvalplan vindt

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.