Met Kopenhagen in zicht schudt Greenpeace de Vlaamse regering wakker

Nieuwsartikel - 12 november, 2009
“Kris, het klimaat zit op hete kolen”, zo luidde de 'wake up call' van actievoerders aan het kabinet van Kris Peeters tijdens de ministerraad. Vlaanderen moet aandringen op minstens 40 % CO2-reductie als doelstelling op de klimaatconferentie in Kopenhagen en geen nieuwe steenkoolcentrales toelaten. We vroegen de Vlaams minister-president om dat te bevestigen, maar ontvingen geen antwoord.

Actievoerders roepen Kris Peeters op om beloftes te doen voor het klimaat

Op 23 dagen van de uiterst belangrijke klimaattop in Kopenhagen moeten alle beleidsleiders hun verantwoordelijkheid opnemen. Volgens de recentste bevindingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  mag de opwarming van de aarde onder geen beding boven de 2°C uitstijgen. Dat betekent dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk vanaf 2015 in absolute termen naar omlaag moet. Voor deze enorme uitdaging zijn moedige beslissingen in Kopenhagen nodig. Een daarvan is dat de rijke industrielanden tegen 2020 hun CO2-uitstoot met 40 % reduceren.

Greenpeace is verontrust over de houding van Peeters en zijn ministers, die bij het bepalen van het gezamenlijke Belgische standpunt steevast op de rem gaan staan. Bovendien laat de regering momenteel ook de deur open voor de bouw van een grote nieuwe steenkoolcentrale in de Antwerpse haven. Deze CO2-fabriek zou jaarlijks 6,3 miljoen ton broeikasgassen de lucht inblazen, zowat 8 % van wat het Vlaams Gewest nu jaarlijks uitstoot.

Greenpeace vroeg al op 30 september aan Kris Peeters om namens zijn ministers een intentieverklaring te ondertekenen. Daarin stonden twee duidelijke verzoeken:

  1. Dat de Vlaamse regering de wetenschappelijke bevindingen van het IPCC in beleid zou omzetten en dat ze het standpunt zou steunen dat de EU in Kopenhagen zou ijveren voor een 40 % broeikasgasreductie voor de industrielanden.
  2. Dat er in Vlaanderen geen nieuwe steenkoolcentrales zullen gebouwd worden.

Peeters kreeg tot 30 oktober de tijd om te antwoorden, maar deed dat tot op heden niet. Het is hoog tijd dat de Vlaamse regering wakker schiet, want voor het klimaat is het vijf voor twaalf.

Greenpeace overhandigde een actiefoto aan Kris Peeters en Joke Schauvliege, die onze eisen aanhoorden.

Onderwerpen