Brusselse ring eindelijk op de politieke agenda

Nieuwsartikel - 17 december, 2010
Er beweegt wat aan de top. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, kreeg gisteren drie parlementaire vragen op haar bord over de hoax die Greenpeace vorige week opzette. Een debat, eindelijk! Alleen gaat het nog altijd niet over de kern van de zaak: de impact op mens en milieu van de bestaande plannen, die de motor zijn achter de verbreding van de Ring.

De bestaande logistieke plannen voor de Brusselse regio zullen heel wat extra verkeer aanzuigen.

We hebben vorige week overtuigend aangetoond dat er vandaag al tal van logistieke plannen, een scenario voor de uitbreiding van de luchthaven en plannen voor megawinkelcentra op tafel liggen. Ze zullen een nefaste invloed hebben op de fileproblemen én de leefbaarheid in de regio. Zo berekende Greenpeace dat alleen al de plannen voor logistieke terreinen maar liefst 91.560 bijkomende vrachtwagens per dag zullen aanzuigen. Ook de geplande winkelcentra zullen bijkomend verkeer aantrekken, zodat de files oplossen een utopie wordt.

 

Sluipverkeer

Tot op vandaag weigert de Vlaamse regering in te gaan op de gevolgen die al deze plannen samen met zich zullen meebrengen. “We zien het als onze plicht om de burgers hierover in te lichten en roepen de Vlaamse overheid op om klaarheid te scheppen, ook en vooral over het uitdovingsbeleid waarvan sprake in de nota achter het START-plan”, verklaart onze expert Joeri Thijs. Deze niet-publieke nota, reeds vier jaar oud, hebben we vorige week op deze website vrijgegeven.

De verbreding van de Brusselse ring wordt aan de mensen in de regio voorgesteld als een oplossing voor het sluipverkeer in de omliggende gemeentes. Dit wordt nochtans tegengesproken in de mobiliteitsstudie die het Vlaamse verkeerscentrum voor de overheid maakte. Volgens die studie zal een verbreding het sluipverkeer niet aanzienlijk doen afnemen, de ingreep zou alleen maar meer verkeer op en naar de Ring veroorzaken. De hierboven vermelde argumenten worden bevestigd in het studiewerk rond de plannen in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel. Met andere woorden: men weet dus al dat zelfs een bredere Brusselse ring het bijkomende verkeer van de nieuw geplande activiteiten niet zal kunnen slikken.

De kern

“De overheid moet het debat op een ernstige manier voeren, met alle kaarten op tafel. Er is nood aan dialoog over hoe de vele logistieke plannen en winkelcentra en het bijkomende verkeer te rijmen vallen met de wil om de fileproblemen op te lossen én de regio leefbaar te houden”, zegt Thijs. Het mag geen nauw en technisch debat blijven over hoeveel rijstroken en het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer.

We kijken alvast uit naar een constructieve dialoog met de Vlaamse en Brusselse overheid.

Onderwerpen