Een genetisch gewijzigde populier maakt de Lente niet!

Nieuwsartikel - 4 mei, 2008
Op 5 mei heeft Greenpeace een bezoek gebracht aan het kabinet van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette. Magnette moet zich uitspreken over de wenselijkheid van een veldproef met transgene populieren in België. De bomen werden genetisch gewijzigd met het oog op een lager lignine-gehalte. Lignine is één van de essentiële bouwstoffen van bomen. Naast Magnette zijn ook ministers Crevits (Leefmilieu in Vlaanderen) en Onkelinckx (Volksgezondheid) bevoegd in het dossier.

Rij populieren in Dhuy (Eghezée). Populieren, typisch voor onze streken, zouden bedreigd kunnen worden door de commercialisering van transgene populieren.

Eind vorig jaar heeft het VIB (Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie) een aanvraag voor de veldproef ingediend. Als de ministers de proef toelaten, dan komt de commercialisering van transgene bomen voor de productie van biobrandstoffen een stap dichterbij. Dat zou niet alleen een gevaar voor het leefmilieu zijn - transgene bomen zijn immers levende organismen die natuurlijke soortgenoten kunnen besmetten - maar ook volstrekt nutteloos zijn.

Om het klimaatprobleem aan te pakken, moeten we eerst en vooral onze consumptiepatronen in vraag stellen. De aanpak van het ene milieuprobleem (klimaatverandering) mag niet leiden tot andere milieuproblemen (genetische besmetting, verzwakking van populieren). Goedkeuring van de veldproef zou een slechte start zijn voor de Lente van het leefmilieu.

Onderwerpen
Tags