Jonge en aanstaande moeders vragen de Europarlementsleden om voor een strenge chemische wetgeving te stemmen

Nieuwsartikel - 6 november, 2005
Zwangere vrouwen en jonge moeders hebben deze morgen een ontmoeting gehad met Belgische Europarlementairen. De moeders zijn bezorgd om de resultaten van recente studies, die wijzen op de aanwezigheid van gevaarlijke chemische stoffen in het navelstrengbloed. De vrouwen beantwoorden aan de oproep van organisaties waaronder Greenpeace.

Een jonge moeder overhandigt haar vraag, samen met een gifvrij cadeautje, aan Europarlementsleden.

Ze hopen allemaal dat het hervorming van de chemische wetgeving, diemomenteel aan de gang is binnen de Europese Unie onder de naam 'REACH',geen lege doos blijkt. De wetgeving moet een antwoord bieden op demilieu- en gezondsheidproblemen die zich momenteel stellen rond hetgebruik van chemische stoffen.

REACH moet de ambitie hebben om het substitutieprincipe op te leggenaan de industrie. Dat bepaalt dat gevaarlijke chemische stoffenvervangen moeten worden door veiliger alternatieven.

Het wettelijk kader moet bovendien verplichten dat, voor een chemischestof verhandeld wordt, er voldoende informatie gepubliceerd wordt om degiftigheid te evalueren van de stof voor die in onze couranteconsumptiegoederen gebruikt wordt.

De zwangere vrouwen en jonge moeders hebben aan de BelgischeEuroparlementairen een consumptiegoed cadeau gedaan dat met veiligeralternatieven gemaakt is. Verschillende fabrikanten, zoals Sony, SonyEricsson, Lavera en andere hebben immers niet op de nieuwe wetgevinggewacht, maar hebben zelf al gekozen voor minder giftige producten.

De oplossing is binnen handbereik, REACH moet ertoe bijdragen dat zealgemeen wordt. Op 17 november is een belangrijke stemming gepland inhet Europees Parlement. Tot dan zal Greenpeace alles in het werkstellen om te pleiten voor een ambitieuze wetgeving, die ons een hoopzorgen kan besparen op het vlak van de volksgezondheid en het milieu.

Onderwerpen