Lente van het leefmilieu: Greenpeace wil concrete resultaten

Nieuwsartikel - 18 april, 2008
Greenpeace heeft op 15 april deelgenomen aan de lancering van de 'Lente van het Leefmilieu'. Greenpeace heeft een reeks concrete voorstellen op de tafel van minister Paul Magnette gelegd: ambitieuzere doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, deelname van België aan een Europees netwerk van windenergie op de Noordzee, herziening van de belastingen op auto's, afwijzing van ggo's, biobrandstoffen die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria...

Lente van het Leefmilieu

Voor Greenpeace moet de 'Lente van hetLeefmilieu' uitmonden in ambitieuze acties die afgestemd zijn op demilieucrisis waar we momenteel mee geconfronteerd worden. Het isonder die voorwaarde dat we aanvaard hebben er aan deel te nemen. Wewachten nu met ongeduld op de lijst van maatregelen die de ministerzal voorleggen aan de thematische workshops.