Een biologisch rijstkunstwerk tegen ggo's en klimaatverandering

Nieuwsartikel - 1 september, 2009
Greenpeace viert het rijke erfgoed van de rijstteelt in Zuidoost-Azië met een reusachtig biologische kunstwerk. Op die manier vragen we regeringen om rijst, het belangrijkste voedingsgewas ter wereld, te beschermen tegen de bedreiging van genetische manipulatie en klimaatverandering.

Een zicht vanuit de lucht op het rijstkunstwerk dat lokale vrijwilligers en Greenpeaceactievoerders hebben aangelegd in de Thaise Centrale Vlaktes.

De rijstteelt wordt bedreigd door zowel genetische manipulatie als klimaatverandering. Rijst, één van de belangrijkste voedingsgewassen ter wereld, verdient bescherming. Om onze politici hieraan te herinneren, heeft Greenpeace een origineel biologisch kunstwerk gecreëerd in Thailand. Het 'rijstkunstwerk' werd aangeplant in een regio die bekend staat voor zijn rijstproductie. Het heeft een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. De tekening verwijst naar de traditionele rijstteelt en werd gemaakt met twee verschillende biologische rijstsoorten: een geïrrigeerde lokale variëteit die van bovenaf gezien groen is, en een traditionele zwarte rijstsoort.

Op 21 augustus heeft Greenpeace in Luxemburg - de Europese hoofdstad die zichzelf "ggo-vrij" heeft verklaard - haar tournee "Hands off our rice" gelanceerd. De tournee zal neerstrijken in verschillende EU-lidstaten. Greenpeace roept de lidstaten op nee te zeggen tegen een voorstel van de Europese Commissie om de genetisch gewijzigde rijst "LL62", ontwikkeld door Bayer, toe te laten op de Europese markt. Greenpeace nodigt politici en het publiek uit om een petitie tegen de toelating van deze rijst te ondertekenen.

Rijst is leven

Rijst speelt een belangrijke rol in de cultuur van Zuidoost-Azië. Dit rijke erfgoed moet beschermd worden door voorrang te geven aan duurzame landbouw. De beste manier om dat te doen, is rijst beschermen tegen risico's van genetische manipulatie en investeren in productieve en ecologische landbouwmethoden die niet afhankelijk zijn van schadelijke chemische hulpmiddelen.

Daarom vraagt Greenpeace regeringen in Zuidoost-Azië om een alomvattend verbod op de teelt van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo's) uit te vaardigen, in het bijzonder voor rijst. Genetisch gemanipuleerde gewassen bedreigen het inkomen van landbouwers en brengen onomkeerbare risico's met zich mee voor het milieu. De monoculturen die worden aangemodigd door de bedrijven die genetisch gewijzigde rijst op de markt brengen, tasten de traditionele diversiteit in de rijstteelt aan. Daardoor wordt de rijstproductie kwetsbaarder voor de impact van klimaatverandering.

Rijst is het belangrijkste voedselgewas in Zuidoost-Azië, een regio die instaat voor ongeveer 25 percent van de wereldwijde rijstproductie in 2008. Maar de rijstproductie in landen zoals Indonesië, de Filippijnen en Thailand wordt geconfronteerd met biotechnologiebedrijven op zoek naar nieuwe markten.

Landbouw in het licht van klimaatverandering

Zuidoost-Azië is één van de belangrijkste landbouwgebieden ter wereld, maar tegelijkertijd is het  bijzonder kwetsbaar voor de rampen veroorzaakt door klimaatverandering. Een studie van de Asian Development Bank (ADB), gepubliceerd in april 2009, besluit dat bij het uitblijven van wereldwijde actie, klimaatverandering zal leiden tot een ernstige afname van de rijstproductie in landen als Indonesië, de Filippijnen, Thailand en Vietnam.

De klimaatverandering zal een verregaande impact hebben op de wereldwijde landbouw. In tal van  landen wordt de voedselzekerheid bedreigd door onvoorspelbare veranderingen in neerslag en door de toename van extreme weersomstandigheden. 70 % van de extreme armoede in de wereld is te vinden in landbouwgebieden, waar landbouwers afhankelijk zijn van regen voor hun oogsten. Deze situatie vraagt een politieke antwoord in de vorm van aanpassingsstrategieën gebaseerd op duurzame landbouwtechnieken.

Het Greenpeacerapport Food Security and Climate (in het Engels) bespreekt recente wetenschappelijke studies die erop wijzen dat het verhogen van de biodiversiteit in de landbouw de meest effectieve strategie is om de sector aan te passen aan klimaatverandering. Een mengeling van verschillende gewassen en variëteiten in één veld is een hoogst betrouwbare landbouwmethode om de weerstand tegen instabiele weerschommelingen te verhogen. De beste manier om stresstolerantie in soorten te verhogen is het gebruik van moderne kweektechnieken die geen genetische manipulatie behoeven.

De landbouw beschermen tegen de impact van klimaatverandering volstaat niet. Want de landbouw is ook zelf een belangrijke bron van broeikasgassen. Het rapport Cool Farming gaat uitgebreid in op de vernietigende praktijken van de industriële landbouw en stelt werkbare oplossingen voor om haar bijdrage tot klimaatverandering te verminderen. Oplossingen die veel effectiever zijn dan de  veralgemening van genetisch gemanipuleerde planten, die haaks staan op een duurzame landbouw.

Onderwerpen