Deens gerecht haalt bijzondere clausule van onder het stof

Actievoerders riskeren zwaardere straf

Schrijf een reactie
Nieuwsartikel - 9 maart, 2011
Zoals bekend staan enkele activisten van Greenpeace, onder wie ook een Belg, terecht in Denemarken omdat ze het galadiner van de Deense koningin verstoorden tijdens de klimaattop in Kopenhagen van 2009. De minister van Justitie heeft nu toestemming gegeven om een obscure clausule in de Deense wet toe te passen. Die heeft betrekking op feiten gepleegd in de nabijheid van de koninklijke familie.

Onze "delegatie" op de rode loper van het galadiner bij de Deense koningin.

Wat het afstoffen van deze bijzondere bepaling nog absurder maakt, is dat ze duidelijk voor de eerste maal wordt gebruikt. In de praktijk zal de toepassing van de clausule de geëiste straf verzwaren. De elf actievoerders uit acht landen riskeren een gevangenisstraf en boetes.

Modelstaat?

Meer dan ooit lijken de beschuldigingen niet in verhouding met de feiten. Voor Greenpeace moet het recht op vreedzaam protest erkend willen in de hele wereld. “De ruimte om vreedzaam actie te voeren is een fundamentele waarde die in het verleden grote doorbraken heeft opgeleverd op het vlak van sociale gerechtigheid en gelijke rechten”, brengt directeur Kumi Naidoo in herinnering. “De echte misdaad hier werd gepleegd door de wereldleiders. Ze hebben de internationale klimaatonderhandelingen laten mislukken, een misdaad die vandaag al voelbaar is.”

Ter herinnering: twee Greenpeaceactivisten ontrolden in december 2009 een spandoek op de rode loper bij het galadiner van de Deense koningin. Daarop stond te lezen: “Politicians talks, leaders act”. Met andere woorden, wees een echte leider en doe iets aan de klimaatverandering in plaats van er enkel over te praten. De manier waarop sommige politici reageren op burgers die actievoeren voor het algemeen belang, doet vragen rijzen. Denemarken heeft dan wel het imago van een democratische modelstaat, de beslissing van zijn minister van Justitie getuigt daar niet van.

Rodeloperproces in België

Ook in België zien we een trend om protest te criminaliseren. Op de rode loper van een Europese top hield Greenpeace enkele dagen voor de klimaatconferentie in Kopenhagen een opgemerkte actie. Daarop werden de activisten voor de rechter gedaagd. Het verdict van de correctionele rechtbank in Brussel valt op 17 maart. De procureur des Konings eist een maand celstraf en een boete van 1100 euro voor beschuldigde actievoerders (onder wie twee Belgen maar ook personen uit Nederland, Frankrijk en zelfs Groot-Brittannië).

In zo'n repressief klimaat is waakzaamheid geboden. Daarom organiseerden Greenpeace België en Amnesty International in februari een conferentie over de vrije meningsuiting. Meer dan zeventig mensen uit de politiek, het middenveld, de academische wereld en de journalistiek namen deel. Alle sprekers merken hoe steeds strengere wetten (onder andere in het kader van terreurbestrijding) een klimaat van angst creëren, die een duidelijke invloed heeft op de handelwijze van politie en gerecht. Journalisten en ngo's zouden nauwer moeten samenwerken om dit probleem op de politieke agenda te krijgen, klonk het.

Binnenkort haalt Greenpeace zeventig internationale experts naar Kopenhagen om ook daar samen met Kumi Naidoo deze denkoefening te maken. Want de democratie en het recht op vrije meningsuiting zijn waarden die we tegen elke prijs moeten verdedigen. Ze zijn fundamenteel voor de werking van onze organisatie.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.