Sloopschip clemenceau teruggeroepen

Nieuwsartikel - 16 februari, 2006
Greenpeace is opgetogen over de beslissing van de Franse President Chirac om het vliegdekschip de Clemenceau terug te roepen naar Frankrijk. De Clemenceau was op weg naar de sloopstranden in Alang, India. Het schip is een chemische cocktail van asbest, PCB's en zware metalen. Een overwinning voor het milieu!

Het viegdekschip Clemenceau. Dit schip is zwaar vervuild met o.a. asbest.

Het schip verliet Frankrijk op 31 december 2005 onder wereldwijdprotest nadat Greenpeace en andere organisaties probeerden de exportvan dit schip naar India testoppen.Greenpeace stelde dat export als sloopschip naar India kon wordenaangemerkt als illegale (afval)handel vanwege de hoeveelhedengevaarlijke stoffen aan boord. Het Basel-verdrag verbiedt de export vangiftig afval van rijke landen naar niet-Europese landen. Gisteren hadde Franse Raad van State al gevraagd de reis van de Clemenceau testoppen.

Overwinning voor het milieu

"Dit is een groteoverwinning voor het milieu", stelt Pascal Husting, directeur vanGreenpeace Frankrijk. "In de geglobaliseerde wereld van vandaag is hetvan essentieel belang dat landen, zoals Frankrijk en India, samenwerkenom te zorgen dat gerechtigheid plaatsvindt en dat ze niet schaamtelooshun verantwoordelijkheid afschuiven naar de zwakkere gebieden op dezeplaneet.

Icoon

De Clemenceau werd een icoon van misbruik inde handel van gif tussen de rijke landen en ontwikkelingslanden. DeClemenceau was een van de grootste schepen op weg naar de sloop, maarjaarlijks eindigt een enorme vloot gevaarlijke schepen vol gifstoffenop de sloopstranden in Azië. Daar worden ze gesloopt door mensen opblote voeten en zonder enige bescherming.  

Precendentwerking

Debeslissing van Chirac laat zien dat regeringen onder druk van depublieke opinie maatregelen kunnen nemen om dergelijke misstanden tevoorkomen. Martin Besieux, campaigner giftige stoffen voor GreenpeaceInternational: "dit geval zou een precedent moeten scheppen, nietalleen voor sloopschepen, maar voor alle handel in gif". Greenpeace isook verheugd met de aankondiging van President Chirac dat Frankrijk methaar partners wil samenwerken om een Europese systeem op te zetten omafgeschreven schepen te ontgiften voordat ze voor de sloop naar Indiaworden gestuurd.

Onderwerpen