Europa tast niet in de buidel voor z'n CO2-schuld

Nieuwsartikel - 20 maart, 2009
Vandaag werd de Europese Lentetop in Brussel afgesloten. De Europese leiders hebben financiële steun toegezegd om ontwikkelingslanden te helpen in de strijd tegen de klimaatverandering. Maar de Europese leiders zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over het bedrag dat ingezameld moet worden door de rijke landen. Het getalm van de Europese leiders dreigt de VN-klimaatondehandelingen, die eind dit jaar in Kopenhagen plaatsvinden, te ondermijnen. Want zonder duidelijk engagement van de rijke landen zullen ontwikkelingslanden aarzelen om deel te nemen aan deze belangrijke klimaatonderhandelingen.

Greenpeaceactievoerders blokkeren de uitgang van het gebouw waar de Europese ministers van Financiën vergaderen over klimaatsteun aan ontwikkelingslanden.

Voor Greenpeace moeten de Europese regeringen stoppen met talmen en de volgende ministeriële vergaderingen onder het Tsjechische voorzitterschap goed benutten om tot een akkoord te komen over de ontwikkeling van een concreet plan dat ons in staat stelt om de strijd tegen de klimaatverandering in ontwikkelingslanden adequaat te financieren. Deze oproep is ook gericht aan de leden van de G20, die begin April in Londen bijeenkomen. Zij moeten de discussie over een financieringsmechanisme hoog op de agenda plaatsen. De aanbevelingen van de G20 moeten de basis vormen voor de VN-klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.

Greenpeace pleit voor een jaarlijkse steun van 110 miljard euro tot 2020 van de geïndustrialiseerde landen aan de ontwikkelingslanden. Die bedrag moet gebruikt worden om ontwikkelingslanden te helpen om energie-efficiëntie en hernieuwbare energie te bevorderen, ontbossing tegen te gaan en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Onderwerpen