Eerste windmolens draaien voor Belgische kust

Nieuwsartikel - 28 juni, 2009
Op de Thorntonbank voor de kust van Blankenberge werd vorige week het eerste offshore windturbinepark officieel in gebruik genomen. Het bedrijf C-power, dat de turbines liet bouwen, spreekt van drie primeurs in één. Nergens ter wereld staan zulke grote turbines op zee, die zo ver van de kust liggen en zo diep in de zeebodem verankerd zitten. Investeringen in windenergie zijn voor Greenpeace een uitstekende manier om de kernuitstap te versnellen.

De Rainbow Warrior voor het windmolenpark van de Thorntonbank op dertig kilometer voor de Belgische kust om de aansluiting op een netwerk van windmolenparken te eisen.

Het park telt momenteel zes turbines, maar tegen 2013 moeten dat er 54 worden, die samen 300 megawatt elektriciteit zullen opwekken. Daarmee kunnen 600.000 gezinnen een jaar lang van energie worden voorzien. Het project van C-Power is maar één van een hele reeks. België heeft aan Europa beloofd om tegen 2020 zowat 13 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te halen. De helft daarvan zal uit zee moeten komen.

Alternatief voor kernenergie

We moeten in toenemende mate afstappen van fossiele brandstoffen en kernenergie. Die eersten zijn verantwoordelijk voor de klimaatverandering, de tweede is geen duurzame energiebron. Zo valt de bouw van nieuwe kerncentrales te duur uit en raken de schaarse uraniumvoorraden uitgeput. Het heeft weinig zin geld te steken in een techniek zonder toekomst. Bovendien is kernenergie niet zonder gevaar en zijn de risico's van een zwaar kernongeval niet verzekerd. Tot slot zadelen we toekomstige generaties met het kernafval op. Er zijn met andere woorden massale investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie nodig. Windenergie neemt daar een belangrijke plaats in.

Windmolens verbinden

Voor een hoger rendement kunnen de landen rond de Noordzee offshore windmolenparken onderling met elkaar verbinden. Greenpeace liet deze piste uitgebreid onderzoeken in de studie "A grid [r]evolution". Ook politici lijken meer en meer te vinden voor de idee, maar het ontbreekt nog aan geld om het project uit te voeren. De regering werkt volop aan manieren om de onrechtmatige winsten van Electrabel te recuperen. Vorig jaar betaalde de elektriciteitsmaatschappij 250 miljoen euro terug, voor 2009 staat 500 miljoen euro in de begroting ingeschreven. De bedoeling is dat de fondsen naar alternatieven van fossiele brandstoffen en kernenergie gaan. 

Onderwerpen