Een ijsbrug in Antartica stort in terwijl Obama actie belooft voor het klimaat

Nieuwsartikel - 4 april, 2009
Op het moment dat president Barack Obama duizenden mensen toesprak in Praag haalden actievoerders een spandoek boven om te eisen dat hij de leiding neemt in de strijd tegen de klimaatverandering. Een uitdaging die hij in zijn speech aanvaardde. Ondertussen stortte ver van de Europees-Amerikaanse top een ijsbrug in die de Wilkinsijsplaat met Antarctica verbond, ten gevolge van de opwarming van de aarde.

Zes actievoerders van Greenpeace ontrollen een gigantisch spandoek om de Europese en Amerikaanse leiders op te roepen om te investeren om het klimaat te redden, tijdens de top in Praag.

Een dringende boodschap voor de wereldleiders

We ontrolden ook een gigantisch spandoek met de boodschap "Bail out the climate" op de Nustlebrug die goed te zien was van de plaats waar de Europees-Amerikaanse top plaatsvond en waar Obama ook aanwezig was. Obama zei dat Amerika bereid is om de leiding te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering. Nu moet de Europese Unie nog toestemmen om hem daarin bij te staan. De belangrijke VN-klimaattop in Kopenhagen vind al over acht maanden plaats. De wereldleiders hebben tijdens de reeks recente bijeenkomsten waar de aanpak van de klimaatverandering besproken werd tenslotte veel meer gezegd dan gedaan.

Een beloftevolle trans-Atlantische alliantie

Met de VS die zegt bereid te zijn om actie te ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering is er een gelegenheid voor de trans-Atlantische alliantie om echt in actie te komen. Een oncontroleerbare klimaatverandering zou de ontwikkelingslanden in blijvende armoede storten en groei onmogelijk maken in de rijke landen. Maar de juiste beslissingen kunnen de dreigende  crisis het hoofd bieden.

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en om te gaan met de nu al onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten de ontwikkelingslanden tot 2020 minstens 110 miljard euro per jaar krijgen van de rijke landen. Dat geld zou zou ingezameld moeten worden via een internationaal mechanisme waarbij de rijke landen betalen voor hun CO2-uitstoot en zo de zekerheid bieden die de ontwikkelingslanden nodig hebben voor milieuvriendelijke investeringen.

40 % minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2020

Naast het financieren van maatregelen in de ontwikkelingslanden moeten de VS en de EU hun doelstellingen om hun uitstoot te verminderen optrekken in het licht van de recente wetenschappelijke bevindingen.

Om te voorkomen dat het klimaat op hol slaat moeten de industrielanden samen instemmen met een gemeenschappelijke doelstelling voor een uitstootreductie van minstens 40 % in vergelijking met 1990 tegen 2020.

Wereldleiders zet het in uw agenda

De wereldleiders hebben een kans om zowel de financiering als de uitstootvermindering te bekomen tijdens de VN-klimaattop die in december in Kopenhagen plaatsvindt. Daarom roepen we de staatshoofden op om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de onderhandelingen en deel te nemen aan de klimaattop eind dit jaar om een goed klimaatakkoord te verzekeren.

Ondertussen smelt Antarctica

Het instorten van de ijsbrug die de Wilkinsijsplaat met Antarctica verbond staat in sterk contrast met de ijzige tred van de internationale klimaatonderhandelingen die momenteel in Bonn plaatsvinden. Regeringen proberen hun verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en kibbelen over wie de schuld treft.

Eenvoudig gezegd, omdat ijsplaten drijven draagt het loskomen ervan zelf niet bij aan het stijgende zeeniveau. Door het verlies van de ijsplaten glijden de gletsjers van het vasteland in zee en stroomt het smeltwater weg. De opwarming van de aarde heeft een onmiddellijk effect op het stijgende zeeniveau.

Waarschijnlijk is de huidige afname van ijsplaten in de regio ongezien in de laatste 10.000 jaar en het staat vast dat het huidige minimum op geen enkel moment bereikt werd in het laatste millennium.

Greenpeace op weg naar Kopenhagen

Onderwerpen