Vrijgelaten na actie voor de veiligheid van onze planeet

Nieuwsartikel - 10 december, 2009
De elf actievoerders die gisteren deelnamen aan de actie van Greenpeace op de Europese top zijn allemaal vrijgelaten. Zij zijn op dit moment ook nog niet officieel in beschuldiging gesteld.

Elf actievoerders reden tot aan de VIP-ingang van de Europese Raad en toonden een spandoek op de rode loper. Ze riepen de Europese leiders op om de onderhandelingen in Kopenhagen te redden.

De actievoerders worden vrijgelaten terwijl de Europese Unie nog kan aantonen dat ze werkelijk geeft om de veiligheid van de planeet door een ambitieuze doelstelling voor broeikasgasvermindering naar voren te schuiven.

De enige veiligheidskwestie die aan de orde blijft, is die van miljarden mensen die in gevaar dreigen te komen als het verdrag van Kopenhagen geen rekening houdt met de waarschuwingen van wetenschappers en de EU haar ambities niet verhoogt tot een vermindering met 30% tegen 2020 (in vergelijking met 1990).

Als Kopenhagen wordt afgesloten zonder de verbintenis van de Europese Unie om haar uitstoot met 30% te verminderen, zullen we moeten onthouden dat de top die nu afloopt in Brussel de conferentie is geweest waar de Europese leiders de veiligheid van de planeet hebben verkwanseld.

Greenpeace en de actievoerders die net zijn vrijgelaten, blijven hopen dat de boodschap die gisteren is meegegeven, is doorgedrongen tot op het hoogste niveau. De actievoerders van Greenpeace deden zich op geen enkele wijze voor als politiemensen. Zij hebben gedaan wat ze moesten doen: wijzen op de belangrijke voortrekkersrol die de EU kan spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Onderwerpen