Greenpeace 'ontmantelt' vissersboot tegen nieuwe quota

Nieuwsartikel - 13 december, 2010
Een ongewoon gezicht in de Brusselse Wetstraat: op de stoep voor het Justus Lipsius-gebouw meerde vanochtend een enorm visserijschip aan. Activisten van Greenpeace installeerden deze boot om te protesteren tegen overbevissing door de EU. Vandaag beslissen de Europese ministers over nieuwe visquota voor 2011. Nog maar eens ziet het ernaar uit dat die hoger zullen zijn dan de aanbevelingen van wetenschappers.

De trawler die Greenpeace voor de Europese instellingen in Brussel parkeerde.

De Greenpeace 'trawler' (een industriële vissersboot met een trechtervormig net) is 25 meter lang en 11,5 meter hoog. Dit model werd gemaakt met 100 % PVC-vrij doek, metaal en rubber. Actievoerders klommen op de boot om de schroef en de propeller weg te halen, en zo aan de EU-ministers te tonen wat hen te doen staat om onze zeeën te beschermen. De echte trawlers zijn soms langer dan 100 meter, groot genoeg om met één doortocht volledige ecosystemen te vernielen.

Niet-duurzame quota

Onder andere de Europese Commissaris voor Visserij en de ministers uit Duitsland, Zweden en Nederland kwamen kijken naar de Greenpeaceboot.

Binnenkort moet de EU beslissen over de hervorming van haar visserijbeleid. Politici laten zich daarbij te veel leiden door de belangen van lobbygroepen en te weinig door wetenschappelijke feiten. 88 % van de visbestanden in Europa is overbevist. De Europese vissersvloten worden steeds schadelijker voor het zeeleven, terwijl het aantal jobs in de sector daalt. Een hervorming van het beleid is dus zinloos tenzij de Europese politici beslissen om minder te vissen en duurzame visserij te ondersteunen.

In plaats van niet-duurzame quota op te leggen, moeten ministers werk maken van het herstel van de vispopulaties en de gevaarlijke vissersschepen verbieden.

Binnenkort moet de EU beslissen over de hervorming van haar visserijbeleid, wij eisen quota die het zeeleven niet in gevaar brengen.

Onderwerpen