Verdacht Congolees hout aangetroffen in Antwerpen

Nieuwsartikel - 16 februari, 2010
Een tiental actievoerders heeft postgevat bij een partij wengéhout uit de Congolese Evenaarsprovincie, die opgeslagen ligt in Antwerpen. Dit hout werd gekapt zonder respect voor de Congolese bossen en de lokale bevolking en bewijst dat de houtindustrie profiteert van het gebrek aan overheidscontrole. De vastgestelde inbreuken zullen aan de milieupolitie worden overgemaakt.

Greenpeace voert actie in de Antwerpse haven tegen kaalkap van het Congolese regenwoud.

De partij wengéhout die in Antwerpen gestockeerd ligt, heeft een verkoopsprijs van ongeveer 45.000 euro. Volgens informatie van Greenpeace heeft de lokale gemeenschap in het betrokken gebied er slechts enkele dollars voor gekregen. De huidige bosontginning brengt dus nauwelijks ontwikkeling voor de lokale bevolking. Niet alleen ziet ze haar kostbare houtsoorten als wengé, sapeli en afrormosia geroofd, de houtkap heeft ook de verwoesting van landbouwgrond tot gevolg en leidt tot sociale conflicten.


Biodiversiteit

Wengé is een donkere en gevlamde houtsoort die wordt gebruikt bij binnenschrijnwerkerij (zoals parketten en trappen), inlegwerk en het maken van meubels. De in Antwerpen gestockeerde boomstammen werden gekapt door het bedrijf ITB in het gebied rond het Tumbameer, dat bekendstaat om zijn biodiversiteit. De regio is belangrijk voor het overleven van de bonobo's, de aapsoort die het dichtst bij de mens staat, en andere bedreigde diersoorten zoals de bosolifant. Hier wonen ook pygmeeën, een volk dat erg afhankelijk is van het woud.

Bij de recente herziening van de kapvergunningen, die er kwam op vraag van de Wereldbank, werden de vergunningen van dit houtbedrijf ongeldig verklaard. Ze hadden betrekking op de ontginning van twee gebieden in de Evenaarsprovincie, waarvan een vlakbij het Tumbameer.

Greenpeace vraagt aan de Congolese autoriteiten om het moratorium voor de uitreiking van nieuwe vergunningen te handhaven en de resultaten van de herziening van de bostitels te bevestigen. Die herziening mondde onder andere uit in het ongeldig verklaren van bepaalde kapvergunningen. Het hout dat in Antwerpen aangetroffen werd, komt uit zo'n zone waar niet langer industrieel gekapt mag worden. Een landgebruiksplan, dat opgesteld wordt in samenspraak met de lokale gemeenschappen, vormt een essentiële voorwaarde om dit moratorium op te heffen.

Europese wetgeving

Het dossier dat Greenpeace aan het licht brengt, illustreert ook treffend de gebreken in de Europese wetgeving op het vlak van houtimport. De EU biedt haar lidstaten geen wettelijk instrument om te verhinderen dat illegaal gekapt hout hun grondgebied bereikt. Daardoor moeten de Belgische autoriteiten de nodige creativiteit aan de dag leggen in hun strijd tegen de verwoesting van de Congolese bossen, die deel uitmaken van het grootste regenwoud na het Amazonegebied.

In de DR Congo zijn zo'n 40 miljoen mensen in hun dagelijks bestaan afhankelijk van de bossen, die een uitzonderlijke biodiversiteit herbergen en voor een groot deel instaan voor het kwetsbare klimaatevenwicht op aarde.

Fotoalbums

Onderwerpen