Samen met verschillende andere organisaties lanceert Greenpeace een Europees burgerinitiatief voor een verbod op glyfosaat in de EU. Het is de actieve stof in producten als Monsanto’s Roundup en de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa, maar ook erg omstreden want schadelijk voor mens en milieu.

Concreet vragen wij de Europese Commissie dat ze de lidstaten voorstelt om glyfosaat te verbieden, de erkenningsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen te hervormen en bindende EU-doelstellingen vast te leggen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Teken hier het burgerinitiatief

Als er zich minstens 1 miljoen mensen zoals jij achter dit verzoek scharen, is de Europese Commissie verplicht om officieel te reageren (binnen de 3 maanden). Zo kunnen we nog wegen op de beslissing omtrent het al dan niet hernieuwen van de vergunning voor glyfosaat - een knoop die eigenlijk vóór 30 juni 2016 doorgehakt moest worden.

Het gebruik van glyfosaat stuit op groeiend verzet – zie ook onze Brico-campagne tegen de verkoop van glyfosaathoudende producten zoals Roundup. We willen  een duidelijk verbod op de "waarschijnlijk kankerverwekkende" stof die overal wordt teruggevonden - in de lucht, in het water, op heel wat voedsel en dus ook in ons lichaam.

Deze petitie kan aantonen dat er een groot draagvlak bestaat voor een algemeen verbod. In België geniet het initiatief alvast de steun van Bond Beter Leefmilieu, Nature & Progrès, Inter-environnement Wallonie, Velt, Natagora, La ligue des Familles en alle Belgische ziekenfondsen (die samen 11,2 miljoen mensen vertegenwoordigen).

Wil je ook het burgerinitiatief tekenen? Doen!