De Block volgt advies Greenpeace: jodiumpillen voor alle Belgen!

Persbericht - 31 januari, 2017
Op vraag van Greenpeace heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block bevestigd dat er een plan komt voor predistributie van jodiumpillen over het hele Belgische grondgebied. Dat is een eerste belangrijke stap in het erkennen van het nucleaire gevaar dat alle Belgen lopen.

In navolging van de raadgevingen van Greenpeace en de Hoge Gezondheidsraad, onderstreept De Block het gevaar dat alle Belgen kan treffen. Zij staat op die manier toe dat het veiligheidsplan gevoelig verbeterd wordt (door de distributie van pillen te vergemakkelijken).

“De predistributie van stabiele-jodiumtabletten is een belangrijke voorwaarde om duizenden schildklierkankers te voorkomen in geval van een zwaar nucleair ongeval”, onderstreept Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace. “Een grote leemte in de ontwerptekst van het nieuwe noodplan blijft de beperkte dimensie van de noodplanningszone van evacuatie”, herinnert de expert.

In deze zone worden de evacuatie maatregelen vooraf effectief gepland en in detail voorbereid. In de huidige ontwerptekst blijft deze zone beperkt tot tien kilometer rond de centrales. De kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima hebben aangetoond dat de gevolgen veel verder reiken dan dat.

“Na Fukushima moesten sommige dorpen tot op 50 kilometer van de centrale geëvacueerd worden. Dat betekent dat bij een kernramp in Doel delen van Brussel mogelijks geëvacueerd moeten worden. Blijkbaar wil de regering deze ongemakkelijke waarheid niet aanvaarden, waarschijnlijk omwille van de hoge kostprijs”, zegt Eloi Glorieux. “De ontwerptekst van het noodplan is onsamenhangend. Het komt erop neer dat bij een ernstige kernramp vlakbij gelegen steden als Antwerpen (Doel) en Luik (Tihange) ‘à l’improviste’ moeten geëvacueerd worden.”

Greenpeace herinnert eraan dat de enige zekere manier om zich te beschermen tegen een nucleaire catastrofe een volledige kernuitstap is met omschakeling naar veilige en schone, hernieuwbare energiebronnen.