Actie aan kerncentrale van Tricastin: Greenpeace herinnert president Hollande aan verkiezingsbelofte

Persbericht - 15 juli, 2013
Tientallen Greenpeace-activisten drongen vanochtend de kerncentrale van Tricastin binnen en ontrolden een groot spandoek op een van de reactorgebouwen met de tekst “Ramp in de kerncentrale van Tricastin! François Hollande: president van de catastrofe?”

Omstreeks 6 uur vanochtend drongen de eerste actievoerders de site van de kerncentrale binnen. Op hetzelfde ogenblik projecteerden anderen vanop de oever een barst op de reactoren. Om 6u45 beklommen de eerste activisten de reactorgebouwen om er hun spandoeken te ontrollen.

De actie kan gevolgd worden via http://energie-climat.greenpeace.fr/action-a-la-centrale-de-tricastin-liveblog


Tricastin: gevaarlijk en overbodig
Greenpeace vraagt aan de Franse president om de vijf meest risicovolle kerncentrales te sluiten, waaronder die van Tricastin. Samen met de kerncentrale van Fessenheim is deze van Tricastin het meest kwetsbaar voor natuurrampen (overstromingen en aardbevingen) en aanslagen. Bovendien werden in het reactorvat van reactoreenheid 1 een twintigtal scheuren vastgesteld. De vier reactoren van Tricastin zijn bijna 40 jaar oud, terwijl de voorziene ontwerpleeftijd 30 jaar was.

De kerncentrale van Tricastin ligt midden een van de grootste nucleaire en chemische industriële zones van Frankrijk. De kerncentrale werd begin jaren 1970 gebouwd om stroom te leveren voor de nabijgelegen uraniumverrijkingsfabriek George Besse 1. Sinds 2012 is deze fabriek echter gesloten en vervangen door een nieuwe die vijftig keer minder stroom verbruikt. De risicovolle Tricastin kerncentrale kan dus zonder problemen gesloten worden.


Frankrijk staat voor cruciale keuze
Donderdag wordt het energiedebat, dat al enkele maanden in Frankrijk gevoerd wordt, afgesloten. President Hollande beloofde tijdens de verkiezingscampagne om het nucleaire aandeel in de Franse energiemix tegen 2025 terug te brengen van 75 naar 50 procent. Hij duidde echter enkel Fessenheim aan als te sluiten kerncentrale. Om zijn belofte waar te maken  moeten echter minstens 5 kerncentrales van samen 20 reactoren gesloten worden. Bovendien mag de Franse elektriciteitsgigant EDF zijn plannen om de levensduur van de andere kerncentrales te verlengen, niet doorzetten. Het geld dat daarvoor zou nodig zijn, kan beter besteed worden aan het realiseren van een duurzame energietransitie.

Tricastin, Doel, Tihange...
De vier reactoren van Tricastin zijn van hetzelfde type als die van Doel en Tihange. Ze hebben ook dezelfde leeftijd als de drie oudste Belgische reactoreenheden Doel 1, Doel 2 en Tihange 1. De Belgische regering wijzigde recent de wet op de kernuitstap, die bepaalt dat alle kernreactoren dicht moeten na 40 jaar dienst, door een levensduurverlenging van 10 jaar toe te kennen aan Tihange 1. Greenpeace eist dat Tihange 1, net als Doel 1 en Doel 2, ten laatste in 2015, na maximum 40 jaar dienst, definitief gesloten worden.